Familia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (257 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sociològicament, una familia és un conjunt de persones unides per llaços de parentiu. Aquests llaços són principalment de tres tipus: de matrimoni*, normalment d’unaparella o de més persones en el cas de les societats pilígames, de filiació* entre pares i fills, i de relació entre germans.
*(Matrimoni: És una relació entre dueso més persones amb un reconeixement social, cultural o jurídic. Filiació: És el vincle jurídic que existeix entre dues persones quan una és descendent de l'altra,sigui per un consanguinitat o per un acte jurídic.)
Aquesta familia és la que ens cria, ens forma com a persones establint els nostres valors morals i els que ensorientaràn al llarg del nostre desenvolupament com a éssers humans, especialment durant els primers passos.
Cal ressaltar que en una família hi ha diversos graus deparentiu, raó per la qual no tots els seus integrants mantenen el mateix tipus de relació o proximitat. L'anomenada família nuclear o cercle familiar, per citar un cas,només inclou a la mare, el pare i els fills en comú. La família extensa, per la seva banda, té unabast més gran ja que reconeix com a part del clan als avis per part dels dos progenitors, així com també als oncles, als cosins i altres parents.També es pot donar el cas d'una família composta, la qual es caracteritza per estar formadano només per pares i fills sinó també per persones que tenen vincles consanguinis amb només un dels membres de la parella que ha originat aquesta nova família.
tracking img