Families

Páginas: 15 (3584 palabras) Publicado: 22 de mayo de 2011
4.5. Famílies i xarxes socials davant de nous escenaris

4.5.1. Desintitucionalització de la familia i descens de les taxes de natalitat

S’observa que a partir de 1975 a 1979 la quantitat de matrimonis disminueix, augmentant el nombre de solters i solteres, fenomen aquest que s’accentuaria encara més durant la dècada dels vuitanta. Entre el 1980 i el 1985 el percentatge de matrimonis davallabruscament i es passa d’una situació en què es casava el 90% dels joves a una altra en què un 25% de la població es queda soltera.

La conjuntura econòmica desfavorable influeix enormement, però també cap l’explicació de la impossibilitat d’emancipació degut a unes expectatives laborals desfavorables, un accés difícil a l’habitatge, a un allargament del període destinat a la formació acadèmica;un canvi en el comportament de la dona; entre altres factors. Això explicaria que el descens de la nupcialitat es dóna en els estrats més joves i augmenti en els estrats d’edats intermèdies compreses entre els 25 i els 35 anys. No obstant, s’observa que la constant durant aquest últims anys ha estat l’endarreriment de l’edat de nupcialitat.

Això ha comportat a un canvi prou important en lesformes d’emparellament. Per una banda ha hagut un augment en la dispersió d’edats, resultant unions on les diferències d’edat siguin més acusades i tant en els homes com en les dones, és a dir, dones amb homes més joves, i homes amb dones molt més joves.

|Nupcialitat. |
|Catalunya. || |Edat mitjana al primer matrimoni |
| | |Diferència entre |
| |Homes |Dones |homes-dones |
| |
|1975 |26,14 |23,68 |2,46 |
|1981 |25,70|23,38 |2,32 |
|1986 |26,55 |24,47 |2,08 |
|1991 |27,83 |25,82 |2,01 |
|1992 |28,06 |26,08 |1,98 |
|1993 |28,37 |26,40 |1,97 |
|1994 |28,65 |26,73 |1,92|
|1995 |28,76 |26,86 |1,90 |
|1996 |29,04 |27,08 |1,96 |
|1997 |29,25 |27,37 |1,88 |
|1998 |29,39 |27,51 |1,88 |
|1999 |29,49 |27,59 |1,90 |

Per una altra banda,l’augment de la formació entre ambdós sexes ha provocant una endogàmia professional, en el sentit que les professions dels conjugues solen ser equivalents. Tanmateix, caldria destacar, i fent una anàlisi detallada i agafant un període més ampli d’anàlisi, el canvi de nupcialitat es produeix en una etapa conjuntural molt determinada, els quinze anys que van del 1960 a 1975, essent la normalitat l’accés lamatrimoni a una edat més avançada, tal com ha estat tradicional a Europa.

|Nupcialitat. |
|Espanya. |
| |
| |Edat mitjana al primer matrimoni |
| ||
| | |Diferència entre |
| |Homes |Dones |homes-dones |
| |
|1975 |26,50 |23,90 |2,60 |
|1981 |25,90...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La familia
  • La Familia
  • La Familia
  • La familia
  • La familia
  • La familia
  • Familia
  • Familia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS