Fem pac2 2011/2012

Páginas: 10 (2467 palabras) Publicado: 16 de enero de 2012
“Origen i vigència de la multimèdia”

Fonaments i evolució de la multimèdia
Consultora: Gloria Deumal Lopez 2011-12 PAC2

Ana Sánchez Bardají Aula 1

FEM PAC 2!

Ana Sánchez Bardají

ÍNDEX Apartat 1: Vides paral·leles ! Alan Kay vs. Douglas Engelbart, Xerox PARC vs. MIT!____________________________3

Apartat 2: Evolució de les interfícies i les operacions ! ! Evolució de les GUI!__________________________________________________________6

BIBLIOGRAFIA ! ____________________________________________________________

9 WEBGRAFIA ! ____________________________________________________________

___9

2

FEM PAC 2!

Ana Sánchez Bardají

Apartat 1: Vides paral·leles
Entenem com a multimèdia qualsevol combinació de text, art grà c, so, animació i video que arriba anosaltres mitjançant ordinadors o altres medis electrònics. Amb el pas del temps s'han produït diferents avenços per integrar aquests diferents formats i poder interactuar amb ells marcant l'ahir i l'avui del multimèdia. Douglas Engelbart (EE.UU 1925), inventor i pioner de la interacció humana amb les computadores, va fer veure que la informàtica ampli ca les capacitats mentals de l'ésser humà, ique l'ordinador no era exclusivament una eina per a us militar, sinó que gent ordinària podia utilitzar els ordinadors per augmentar la seva productivitat personal o empresarial. Douglas experimenta amb nous dispositius per a que l'ordinador serveixi realment com a complement a la ment humana (1962). L'any 1968 a una conferencia sobre IPO (interacció persona-ordinador), va donar a conèixer elratolí, l'edició a la pantalla, combinació de texts i grà cs, nestres i la primera vídeo conferència (també conegut com a On-Line System o NLS). Amb això podem dir que va presentar la primera estació de treball multimèdia que incrementava habilitats personals i a la vegada podia esser una eina de comunicació per a diversos medis essent els conceptes i instruments de la computació moderna. XEROX PARC(Califòrnia, 1970), ha sigut el centre d’investigació on han desenvolupat gran part d’aquesta concepció de computació moderna i gràcies al treball de Douglas E. i Alan Kay (EE.UU 1940) a Xerox Parc, podem parlar actualment d’interfícies grà ques d’usuari (GUI). Els conceptes d’icona, nestres, àrees de treball, entre d’altres, van sorgir d’aquest centre donant pas al primer ordinador personal (1973)que disposava d’escriptori i GUI. Alan, pioner en la programació orientada a objectes, va fer possible el disseny de sistemes GUI. Les seves grans aportacions son el llenguatge Smalltalk i la idea de Dynabook que es la base dels ordinadors portàtils i tablets actuals. A Xerox,   també va sorgir Ethernet (la base d’internet), la primera connexió entre computadores i dispositius externs com laimpressora làser també una invenció de Xerox. A MIT 3
San Francisco's Brooks Hall all set for the 1968 Fall Joint Computer Conference. Autor sense especi car. (imatge en línia ahttp://www.dougengelbart.org//) (Enllaç a la imatge: http://dougengelbart.org/images/pix/img0031.jpg )

FEM PAC 2!

Ana Sánchez Bardají

(Massachusetts, 1861), molt abans de la innovació d’Ethernet ja sabien de laimportància del concepte del treball en red i Douglas ja va treballar en la versió prèvia d’internet, la ret militar ARPANET. I des del punt que hi ha una convergència entre el multimèdia i internet es possible parlar d’interfícies culturals quan parlem de com els ordinadors presenten i permeten a l’usuari interactuar amb les dades culturals que l’envolten. La interfície actua com un codi que transportamissatges culturals a través d’una varietat de medis, per exemple; a través d’internet tenim accés a la música, vídeo, text entre d’altres. Les interfícies humà-computadora representen el llenguatge cultural que ofereix les seves pròpies maneres de representar la memòria i experiència humana, aquest llenguatge parla d’objectes separats i organitzats en jerarquies o d’objectes units a través...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 2011 Y 2012
  • Riesgos Mundiales En El 2012 Segun El Fem
  • Ley 2011/2012
  • Analisis de engreso 2011 y 2012
  • Relatoria Clausura 2011-2012
  • Paee 2011-2012
  • Ejemplo Del Pete 2011-2012
  • PLAY ENGLISH 2011 2012

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS