Fernando vii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (439 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTADO ABSOLUTISTAESTADO LIBERAL

A soberanía e o Estado


A monarquía (rei) ó de orixe divina polo que ten todo o poder, ten a soberanía. O rei é o Estado.


O poder está no poboque decide o goberno que prefire (soberanía nacional). O Estado está formado polos individuos que o integran.

Os poderes


O rei exerce todolos poderes (executivo, lexislativo e xudicial)persoalmente ou por medio de outras persoas ás que encarga o goberno no seu nome.


Hai separación de poderes: o poder executivo é o que exerce o goberno (o rei); o poder lexislativo, encargado deface-las leis, é exercido polo Parlamento; o poder xudicial, polos tribunais da xustiza.

A Constitución


Non hai unha Constitución: a vontade do rei é a lei.


Hai unha Constituciónescrita que é a lei suprema de cada país.

Os dereitos das persoas


As persoas que pertencían á nobreza e ó clero tiñan privilexios que eran negados ás demáis persoas.


Todos os individuosteñen uns dereitos iguais protexidos pola lei. A única desigualdade é a que se deriva das diferencias de fortuna.

O Parlamento


O rei case nunca convocaba o Parlamento e cando o facía, el tiñasempre a última palabra. O Parlamento está formado por representantes dos tres estamentos.


O Parlamento reúnese periódicamente; é o que elabora as leis que teñen que cumprir todos. O Parlamentoestá formado por representantes escollidos pola poboación.

O exército


Está formado por mercenarios contratados polo rei.


Todos os homes do país teñen a obriga de facer o serviciomilitar.

A sociedade


Na sociedade había 3 estamentos: 2 que tiñan privilexios (nobreza, clero) e o terceiro estado (sin privilexios), que incluía a burgueses, campesinos e traballadores dascidades.


Non hai estamentos. Todos os individuos teñen teóricamente os mesmos dereitos ante a lei. As diferencias entre as persoas son de tipo económico, de fortuna polo que hai senté de clase alta...
tracking img