Ficha tecnica stai

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (328 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FITXA TÈCNICA STAI

A) Informació general:
Nom Tècnic: “State-Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire)”
Autors: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch i R. E. Lushene.Procedència: Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.
Adaptació: Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A., Madrid.
Tipus d’administració: Prova individual o col·lectivai escrita.
Durada del test: Aproximadament uns 15 minuts, no té límit de temps.
Material de què consta: Manual d’aplicació, fulls de respostes i plantilla de correcció.

B)Descripció de la naturalesa del test:
Finalitat: L’objectiu del test és mesurar dos conceptes independents de l’ansietat, com estat (E) i com tret (R). Està ideat per investigar els fenòmens del’ansietat tant en adults sense alteracions psiquiàtriques com en escolars d’estudis secundaris i superiors i en pacients de diversos grups clínics.
Edat i/o persones a les que s’aplica: Adolescents iadults, amb un nivell cultural mínim per comprendre les instruccions i enunciats del Qüestionari. Contingut del test: 20 enunciats que mesuren l’ansietat-estat I 40 enunciats que mesurenl’ansietat-tret.
Sistema de correcció: Amb plantilla.
Sistema de puntuació: Escala de puntuació directa i escala invertida.
.
C) Avaluació tècnica:
Mesures de validesa: La validesa del testdescansa en el supost que el subjecte avaluat entén clarament les instruccions referides a l’”estat” i reflexa les seves impressions sobre allò que sent “en aquell moment”, mentre que la partreferida al “tret” anota allò que sent “en general”. Convé subrallar aquestes diferències en les dues parts del STAI, i llegir detingudament les respectives instruccions, encara que en principi semblin quasiiguals, si l’examinador les llegeix en veu alta mentre els subjectes ho fan en silenci, es poden resoldre alguns dubtes.
Estandarització: La población triada es divideix entre genere...
tracking img