Filosofi

Páginas: 2 (282 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2010
Filosofi (gr. φιλοσοφία «å være venn av visdom» eller "Kjærlighet til visdom") er en intellektuell fagdisiplin som kritisk studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.Filosofiens oppgave er å stille abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøke å finne universelle svar på spørsmålene. Søkning etter dypere forståelse og kunnskap angår allevitenskapelige fagdisipliner.
Spørsmål som «Hvem er jeg», «Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?», «Hva er kunnskap?», «Hvordan oppstår kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Hva gjør en handlingverdifull?», «Har mennesker og dyr verdi og har de i så fall samme verdi?» blir stilt innenfor filosofien.
Ordet kan også i sammansetninger som "en filosofi"/"flere filosofier" betegne et sammenhengendetankesystem, en ideologi eller en filosofisk skole.
Filosofien oppstod da menneskene søkte svar hos andre kilder enn i myter og religion.
Det er mulig å dele inn filosofien på forskjellige måter.
Foreksempel så deler Stoikerne og Epikur inn filosofien i logikk, fysikk, naturfilosofi og etikk.
Den mest vanlige inndelingen i nordisk filosofi er likevel den som stammer fra Aristoteles og Kant. SidenAristoteles har filosofien vært delt opp i teoretisk og praktisk filosofi. Vi kan med Kant si at de teoretiske vitenskapers mål inneholder reglene for forstanden (viten), mens de praktiske vitenskaperinneholder reglene for viljen (handling). Siden renessansen er også disiplinen filosofihistorie kommet til, men regnes vanligvis til filosofiens grunnlagsspørsmål og innføring.
Den teoretiske filosofideles ofte opp i
erkjennelsesteori / epistemologi,
metafysikk / ontologi,
vitenskapsteori / vitenskapsfilosofi,
språkfilosofi / semantikk og
logikk.
Den praktiske filosofi deles ofte opp iverditeori,
etikk,
estetikk,
politisk filosofi,
rettsfilosofi og
religionsfilosofi.
Men også f eks kulturfilosofi, historiefilosofi, pedagogisk filosofi kan regnes hertil.
Filosofi grenser mot...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • filosofia de la filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • La Filosofía
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS