Filosofia de platón

Páginas: 6 (1405 palabras) Publicado: 25 de enero de 2012
FILOSOFIA: PLATÓ 3

RELACIÓ ÀNIMA I COS. LA NATURALESA DE L’ÀNIMA

Mite del carro alat
El caball negre es desboca i no pot ser dominat pel conductor, i l’ànima cau en el món sensible, i queda presonera dins un cos per culpa del desig. Les ànimes dominades pel caball blanc resten en el món intel·ligible. Per tant, la unió de l’ànima i el cos es pot explicar com a resultat d’una força violenta(desig). L’ànima es troba presonera en el cos. L’ànima pretén fugir del cos mitjançant la dialèctica ascendent.

Plató distingeix tres parts en l’ànima segons aquest mite:
a) Ànima racional: la seva missió és el coneixement i direcció del cos. Es troba al cap.
b) Ánima irascible o emotiva: part de l’ànima per la qual ens irritem, persegueix els desigs irracionals i és noble, obedient idisciplinada. Es troba al pit.
c) Ànima concupiscible o apetitiva: plaers del cos. És indisciplinada i desordenada. Es troba al baix ventre.

ÈTICA PLATÒNICA
L’ètica platònica és eudemonista perquè busca aconseguir el Bé suprem que consisteix en la busca de la felicitat. Aquest fi nomes s’aconsegueix amb la pràctica de la virtut.

Com s’aconsegueix?
En el Fileb diu que la vida bona és unmixt entre l’espiritualitat i el plaer sensible, i això s’ha de barrejar amb harmonia.
El Bé Suprem de l’home ha de consistir en una vida que sap combinar amb harmonia el plaer i la saviesa. I la pràctica de la virtut proporciona aquesta harmonia o equilibri en l’ànima.

Què és la virtut?
Un home virtuós és aquell que aconsegueix una ànima saludable.
Plató asigna una virtut a cada part del’ànima:

|Part de l’ànima |Virtuts | |
|Ànima racional |Saviesa |El coneixement de les Idees i la capacitat d’actuar amb |
| |Prudència |“seny”.|
|Ànima irascible |Fortalesa |Es tracta del coratge, de la capacitat de dur a terme un |
| |Valentia |objectiu sense dubtar un cop presa la decisió per l’ànima |
| | |racional.|
|Ànima apetitiva |Moderació |La mesura, el bon sentit, la sensatesa davant la |
| | |satisfacció dels desigs o la recerca del plaer. Controlar |
| | |els excessos.|

En un home just l’ànima racional dominarà per sobre de les altres.
La justícia és la virtut principal de l’ètica i la política platòniques. Un home és just quan cada part de l’ànima compleix la seva funció sota el control de la racional.
Totes les virtuts s’unifiquen en la saviesa: el coneixement de les idees, de la idea del Bé és la condició indispensable per a la vida virtuosa.

LAPOLÍTICA PLATÒNICA. L’ESTAT UTÒPIC
Segons Plató hi ha cinc tipus de règims polítics. Del més perfecte al imperfecte:
- Monarquia: la sobirania la té una persona.
- Aristocràcia: govern exercit pels aristòcrates.
- Timocràcia: participen en el govern els ciutadans amb un cert capital o propietats.
- Oligarquia: el poder és exercit per un grup reduit de persones.
- Democràcia:les decisions les prenen colectivament entre tots els ciutadans.
- Tirania: règim de poder absolut unipersonal per l’apoyo públic o per un cop d’estat.

Democràcia:
1. Si governa tothom, no governa ningú, no hi ha ordre.
2. No ha de governar el més popular, sino el més expert.
3. Com que tothom té el mateix dret a decidir, les decisions les prenen ignorants.
4. Com que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La filosofia de Platon
  • filosofia platon
  • Filosofía de Platón
  • Filosofia De Platon
  • la filosofía de Platón
  • Filosofía platón
  • La filosofia de platon
  • Platon filosofia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS