Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
2on de Grau de Filosofia
Ètica
LA REPÚBLICA
[Sobre la justícia: diàleg polític]
Llibre I
Aquest és un text circular ja que s’acaba amb la pregunta inicial: “què és la justícia?”
Per començar,Cèfal explica que en la vellesa el que preocupa als homes és la consciència d’haver estat justos o injustos. Així apareixen, per primera vegada, els conceptes de justícia i injustícia.
QUÈ ÉS LAJUSTÍCIA?
•Tesi de Polemarc: la justícia és donar a cadascú allò que es mereix, en el sentit que els amics han de fer el bé als amics i el mal als enemics.
Sòcrates ho rebat argumentant que:
-devegades els dolents semblen bons i vice-versa, així, en aquest cas serà just afavorir els dolents i perjudicar els bons.
-si així fos, l’home bo hauria de fer un mal, i infringir un mal no és una cosajusta.
•Primera tesi de Trasímac: la justícia és allò que convé al més fort. La justícia és el que convé als governants i no als súbdits.
Sòcrates ho rebat argumentant que:
-si els governantss’equivoquen estan manant als súbdits fer l’inconvenient per als governants.
-totes les arts fan allò convenient pels objectes governats per elles. Així, els governants fan allò convenient pelsgovernats.
-cap art ni govern disposa del profit per ell mateix, sinó procurant el bé per a un altre.
•Segona tesi de Trasímac: la injustícia és una virtut perquè se n’extreu profit i la justícia és un vicipel contrari. Els injustos són bons i assenyats i els qui poden manipular els individus.
Sòcrates ho rebat argumentant que:
-l’intel·ligent i bo en la seva matèria busca treure avantatge no del seusemblant sinó del seu contrari, i l’ignorant i dolent vol treure avantatge a tots, així, el just és bo i intel·ligent i l’injust dolent i ignorant. Per això la justícia és virtut i més forta que lainjustícia, la qual s’assembla a la ignorància i al mal.
-si, tal i com afirma Trasímac, la ciutat més injusta serà la més capaç d’esclavitzar injustament altres ciutats i de retenir-les sota la...
tracking img