Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1107 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FILOSOFIA

1- Naixement de la filosofia
Filo sofia
Enamorat saviesa

A Grècia al segle VII aC. es produeix el que es diu miracle grec, que és una època d'esplendor, es deixa de creure en el mite i es comença a utilitzar la raó, el pas del mite al logos. 

*El mite: narració, conte descripció dels avantpassats, els Deus.

Aquests primers autors van ser anomenats per Aristòtil"fisiologoi" és a dir, filòsofs de la natura.
* Es pregunten per l’origen de la realitat i la natura
* Es busca un principi unificador i d’ordre: Arché

Els primers filòsofs s’anomenen presocràtic en referència a Sòcrates:
* Tales de Milet: Deia que l’origen de tota la natura era l’aigua.
* Anaximenes: Deia que l’origen de tota la natura era l’aire
* Anaximandre: Deia que no seli podia dir, a aquest principi, aigua o aire sinó que era indefinit.
Altres filòsofs presocràtics: Heràclit, Pitàgores, Anaxàgores, Leucip-Demòcrit, etc.

2- Els sofistes, Sòcrates i Plató
Després d'aquests primers autors, sense haver aconseguit unanimitat en les qüestions naturals i urgits per les circumstàncies polítiques i ètiques en el desenvolupament de les polis, els pensadorsdonen un gir antropològic a la seva reflexió. 
Apareixen els sofistes (professionals del saber), es dediquen a l'ensenyament de l'oratòria i l'argumentació. 

* Canvi d’objecte d’estudi: la societat enlloc de la naturalesa.
* Canvi de mètode: la discussió o el diàleg.
* Canvi de finalitat: els presocràtics volien establir la veritat objectiva, vàlida universalment. Els sofistes tenienun fi pràctic que era ensenyar l’art de viure i de governar.
* Ensenyaven: gramàtica, interpretació dels poetes, filosofia dels mites i de la religió, i sobretot retòrica .
* Contraposició llei-nomos / natura-physis. Les lleis de la natura no es poden canviar, en canvi les lleis humanes sí.
Sòcrates: Filòsof que se’ls hi oposava als sofistes.
Es dedicava a fer preguntes per despertar elpensament propi, la capacitat de raonar. Però ell no impartia contingut, només feia debats.
Afirmava que la base de tot coneixement era reconèixer la pròpia ignorància.
La seva actitud irònica va fer que el condemnessin a mort.
Plató: les idees per Plató són perfectes, immaterials, reals i són l’origen de tot, són l’ésser.
Plató: va ser deixeble de Sòcrates, al qual va seguir fins la sevacondemna de mort. Va fundar una escola, l’Acadèmia, on s’ensenyaven 3 matèries: matemàtiques, filosofia i política (lleis). També ensenyava teories de l’ immortalitat de l’anima.
Un dels alumnes que anava a aquesta acadèmia era Aristòtil. Aquest fou un dels primers científics, utilitzava un “mètode” que consistia en recollir elements, classificar-los, analitzar-los i extreure conclusions.

3-Edat mitjana
Europa es caracteritza pel poder de l’església i el dogmatisme ( que es caracteritza per l’afirmació d’una sèrie de proposicions que hem d’acceptar, basades en la creença. No calen demostracions ni arguments perquè els dogmes s’accepten o es rebutgen, són veritats de fe).

Els filòsofs de l’edat mitjana es veuran constantment limitats per l’autoritat eclesiàstica, que és la que te elprivilegi de la veritat.

Autors:
* Agustí d’hispana (354.430)
* Anslem de Canterbury (1033-1109)
* Tomàs d’Arquino (1225-1274)
* Guillem d’Ockham (1295-1350)

4- Revolució científica (s. XVI – XVII)
Un dels personatges importants és Copèrnic, que afirmava que la terra no era el centre de l’Univers sinó que els sistema gira al voltant del sol.

* Pas del sistemageocèntric a l’heliocèntric.
Comencen a cobrar importància els càlculs i la matemàtica, en general, aplicada als fets observables.
“La filosofia està escrita en aquest gran llibre que tenim obert davant dels ulls - vull dir l’univers -. Està escrit en llenguatge matemàtic i els seus caràcters són triangles, cercles i altres figures geomètriques sense les quals és impossible entendre ni una...