Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (318 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
D idealismo moderno:Despres dl dubte hiper,x tal d tenir l’evidencia,fa suspensio dl coneixam. conclusio:no pot dubtar dk pensa,axo constitueix 1ºprincipi,axioma,k no pot posar endubte-suj. pensant.Probl dhaver demostrat lexistencia d jo pensant,a de demostrar existenc daltres realit i sa d plantejar lexistenc d deu i un mon extern.Mathesis:Era matematic,3principis deles mates els volia aplicar a la ciencia universal x crear:la ciencia d la mida i ordre aplicable a tot l saber.Aportacions mates a la filo:Unidad.metod axiomat deduct(unit del saber)ttsconeixam x diferents k semblin parteixen del mateix ment i suj.(pensant)Certesa.unica ciencia certa,certesa=raó.Autonomia.Si lsaber es product de la rao huma es autonom,no procedeixdesferes trascendentsFisica:aplica una ciencia mecanicista x les lleis d’inercia(tt cos tendeix a mantenirse en el mateix estat d repos)conservac movim(un cos empitja altre li transmet el movimk laltr perd)movim.rect(un cos sempre va en lin recta) on posiciona lunivers com a gran cos mecanic,unica forma dentendre natura.Duda hiperbolica: regles del metode x tenir pensammetodic ordenat.arriba a un punt on no pot acceptar com a veritable cualsevol cosa,nomes allo que es presenta amb claritat.per tenir la evidencia recurreix a posar coneixam endubte(ignorancia)x arribar a un efecte,no es esceptic.posa:coneix.escolars,mates,deu, sentits.Regles metodo:Afirmen k la rao es la font dl coneixam humà. Evidencia: no podem accept veritable res k nosabem amb evidencia k o es,acceptar no+els k presenten claritat i sentenen x si solesAnalisis:descompondre les parts k es divideix una questio,complex-simple,es clar si les seves partsinternes es distingeix independentmSintesi:amb el + simple i evident es construeix els principis generals ordenadamComprovacio induccio:Fer recomptes integrals x estar segur de no ometre res
tracking img