Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1332 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC4

1.-
2.1.- La filosofia Kantiana és una filosofia crítica que tracta d´analitzar i comprendre la posibilitat i límits de la raó tant dintre de la seva vesant teòrica com pràctica. El concepte Kantià de raó marca una relació estreta i directa entre la conducta i la moral, per que aquesta es troba sotmesa a principis i està totalment vinculada a alló universal. La Raó té la capacitat depermetre aquest vincle i és entes per Kant des de dos vesants diferents, la raó teòrica que s´ocupa de conèixer les coses i la raó pràctica que s´ocupa de com ha de ser la conducta humana, la primera formula judicis i la raó pràctica imperatius .Dintre els seus escrits mes destacats es troba la crítica de la raó pura qualificada com l´inici de la filosofia moderna on es tracta l´estructura mateixade la propia raó.
2.2.- Hegel fou considerat l´últim dels grans metafísics. La seva filosofia afirma que tot alló que és real és també racional i tot el que és racional és real. Per a Hegel el concepte de raó es conserva sota una forma idealista, que el porta a relacionarlo amb la revolució francesa. Revolució que exigía que no es reconegues coma vàlid en una constitució res que no hages deser reconegut d´acord al dret de la raó.
Hegel entenia l´èsser humà com a èsser pensant, amb capacitat de raonar que el porta a potenciar les seves potencialitats i les del món que l´envolta, per tant la raó fa que no resti a favor dels fets que l´envolten, sino que pugui sotmetre´ls a les normes de la raó. Dotan-lo de capacitat per contraposar la seva propia raó i la d´allò que li ve donatarribant a descobrir que la història és una linea constant on l´home lluita per les seves llibertats. De manera que tots el homes posseèixen la propietat de la raó com a mitjà per a arribar a la plenitut humana.

Tot i aixó la realitat era una altra, imperava la desigualtat i l´esclavitut, la majoria dels homes no poseien dita llibertat i per tant calia reodenar l´ordre social existent, abolirl´absolutisme i les restes del feudalisme tractar de fer que tots els homes tineguin els mateixos drets davant la llei.
2.3.- Hegel va introduir un sistema per entendre la història de la filosofía i el món mateix, establí una progresió en la que cada moviment successiu sorgeix com a solució de les contradiccions inherents al moviment anterior. En aquesta teoria Hegel anomena que la raó és elprincipi fonamental. Des de la seva crítica a Kant es dirigeix cap a la separació del dualisme i el desenvlupament d´un sistema lògic monista. Hegel proposa la seva dialèctica com una construcció que procura superar les restriccions del dualisme de la filosofía moderna i de la lògica aristotèlica tradicional. Per a Hegel la realitat de les coses es troba en allò ideal, el ser d´una cosa està en ellamateixa i a través del seu ser es diferencía de la resta. Per tant Hegel proposa trobar la identitat no en la unitat si no en la contradicció. Per a Hegel el subejcte moral Kantià és troba buit, és incapaç de determinar deures concrets, obrint la porta a l´arbitrarietat, mantenint la dualitat el entre "el ser i el deber ser".
3.1.- L´any 1780 a Anglaterra es va produir un canvi econòmic i socialque va obrir el cami cap a la societat capitalista o revolució industrial. Que es va nar expandint cap a altres paisos. L´augment de la població degut al creixement de la producció d´aliments i el descens de les epidèmies, acomanyat d´una reducció de la mortalitat europea infantil. Així com les millores tècniques que comportaren una reducciód el nombre de ma d´obra al camp alhora que proporcionavama d´obra per a la industria. Els beneficis obtinguts per els terratinents varen èsser invertits en l´agricultura i el comerç i les noves industries, així com la necessitat de metalls per elabrar intruments agrícoles i la demanda de maquinària comportaven un desenvolupament de la indútria metalúrgica i siderurgíca.(desenvolupament tècnic). Aquestes són algunes de les causes més importants de...
tracking img