Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1684 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 13 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Però Zaratustra guaità la gent i es meravellà. Llavors parlà així:‘L'home és una corda tibant entre la bèstia i el superhome, una corda sobre un abisme. Un perillós passar a l'altra banda, un perillós fer camí, un perillós mirar enrere, un perillós tremolar i restar aturat.

La grandesa de l'home rau en el fet de ser un pont i no pas una meta: allò que en l'home es pot estimar és el fet de seruna transició i un ocàs.’
Nietzsche, Friedrich. Així parlà Zaratustra

1. Fes un breu resum del text (entre 40 i 80 paraules). [2 punts]

Nietzsche considera l’home com un projecte: la vida és moviment i canvi (‘transició’, segons el text) i, per tant, no s’atura: no hi ha res de definitiu. Allò que caracteritza els humans és l'ésser inacabats, el trobar-se entre la bèstia i el superhome. Peraixò l’important en la vida és assumir l’esdevenir, fent camí cap a la superació de la feblesa humana.

2. Respon breument les preguntes següents (màxim 15 paraules cadascuna):

2.1. Segons el text, què és perillós per a l'home? [0,5 punts]

El perill rau a suposar que existeix una essència humana definitiva i no entendre que la vida és projecte.

2.2. Què significa que l'home és “unpont i no pas una meta”? [0,5 punts]

Que l’home, com la vida tota, és esdevenir. Que es troba en trànsit envers el superhome.

3. Què és el superhome? [2 punts]

El superhome és ‘el sentit de la terra’, l’home afirmador, l’home ‘del gran sí’, del sí a la vida entesa com a creació. Superhome és aquell que mostra el camí per escombrar el nihilisme, el pessimisme i la incapacitat de crearque caracteritzen l'home actual. En aquest sentit el superhome té ‘moral de senyor’.
A partir de Darwin es feu popular arreu d’Europa la idea que no hi ha en la vida cap estadi definitiu, tota forma viva evoluciona, s’adapta al medi i canvia o mor. També la revolució industrial ha instal·lat la idea de progrés (que provenia de les Llums) al nucli mateix de la vida humana. El Superhome és l’home delgran sí; l’home que afirma la vida com un projecte, com una creació. I per tant el Superhome trenca amb la misèria vital dels individus nihilistes, ressentits, plens de la mala consciència i que detesten el cos. Nietzsche és el pensador que vol ‘transvalorar’ tots els valors. Transvalorar significa posar la vida com a condició prèvia per tal de poder parlar de qualsevol altra cosa. La vida ésl’únic criteri. A parer seu, si fins ara hem viscut un món trist, nihilista, és perquè, seguint els platònics i els cristians, hem cregut que l’important eren les idees i hem menyspreat la vida de debò que és creació i força dionisíca. La vida per a Nietzsche no és ni una idea ni cap ‘valor suprem’, com de vegades es diu erròniament. La vida és quelcom anterior a tot això: és la condició prèvia a poderparlar de les idees i els valors. Sense la vida entesa com a creació, com a afirmació joiosa del cos, les idees no podrien ni existir ni pensar-se. Tot allò que viu té voluntat de poder i el Superhome és l’expressió de la voluntat de poder a escala humana.
Curiosament el símbol del Superhome és el nen, perquè en el nen tot és creació, projecte i obertura a la vida. Com en el nen, davant elsuperhome només s’obre la vida com a aventura. Ni en el nen ni en el Superhome hi ha res de definitiu i al mateix temps no poden estar quiets. I en aquesta imatge d’una vida que es mou i que va més enllà de qualsevol projecte hi ha el nucli mateix de l’humà que en la mesura que es fa creador esdevé sobrehumà.
4. A partir del text, contextualitza i explica la idea que té Nietzsche de l'evolució del'home. [3 punts]
Per a Nietzsche l’evolució de l’home no és un problema biològic, sinó que demana una reconsideració sobre el paper de la moralitat en la història. Nietzsche coneixia Darwin, però també havia llegit molts altres autors i, en especial, se sentia molt a prop de l’univers torturat de Dostoievski i dels novel·listes russos de qui va aprendre i adaptar la paraula ‘nihilisme’....
tracking img