Fisica i quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (304 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. En aquesta activitat se us demana que, a partir d'una cerca per Internet, enciclopèdies o altres fonts científiques, definiu, en funció de quins fenòmens estudien, les tresbranques de la física que es detallen:

Mecànica clàssica: La mecànica es una ciència que pertany a la física ja que el fenòmens que estudia son físics, per això esta relacionada amb lesmatemàtiques. També pot estar relacionada amb la ingeniería en un mètode menys rigorós. Aquesta esta relacionada amb els cossos macroscòpics.

Mecànica quàntica: La estructura internad’alguns sistemes físics de interès com els àtoms o les molècules solament es poden explicar a traves d’un tractament quàntic. Les equacions per fer la funció de la ona de la mecànicaquàntica no permeten prediré el estat del sistema desprès d’una mida concreta. Aquesta també esta relacionada amb els cossos macroscòpics.

Mecànica relativista: Una de lespropietats interessants de la dinàmica relativista es que la força y la acceleració no son en general vectors paral·lels en una trajectòria corba. Tampoc la raó entre el mòdul, la força i laacceleració es constant, ja que en ella apareix la llei del factor de Lorentz, que es decreix amb la velocitat arriben a ser nul a velocitats properes a la velocitat de la llum.2. Quina de les tres mecàniques explica els fenòmens quotidians? Per què?

Si diem “fenòmens quotidians” ens referim a cossos de massa no tan gran com les galàxies ni tan petitescon les partícules atòmiques, i que a mes es mouen a una velocitat menor que la velocitat de la llum, llavors diríem que seria la mecànica clàssica. En general, la mecànica clàssicaestudia la cinemàtica de galileu, la dinàmica i la estàtica, a mes de òptica, ones, termodinàmica, electricitat i magnetisme (tot junt amb lo anterior) formen part de la mecànica clàssica.