Fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1906 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ENERGIA NUCLEAR
1.Qué és l’energia nuclear?
L’energia nuclear és l’energia que s’allibera al dividir el nucli d’un àtom (fissió nuclear) o al unir dos àtoms per convertir-se en un únic àtom (fusió nuclear). Però normalment, quan parlem d’energia nuclear, ens referim a la generació d’electricitat utilitzant reaccions nuclears.
Quan es produeix alguna d’aquestes dues reaccions, l’àtom perdmassa, i aquesta massa que es perd es converteix en una gran quantitat de energia calorífica, com va descobrir Einstein amb la famosa equació E=m c2

2.Funcionament d’una Central Nuclear.
Bàsicament, el funcionament d’una central nuclear es basa en utilitzar el calor de la fissió nuclear per a escalfar aigua fins convertir-la en vapor i aquest vapor vagi girar una turbina, la turbina està connectadaa un generador que converteix el moviment circular en energia elèctrica.
L’encarregat de escalfar i transformar l’aigua en vapor és el reactor nuclear que es troba en l’edifici de contenció, en el reactor nuclear és on es produeix la fissió del nucli dels àtoms. El vapor surt d’aquest edifici i arriba a la turbina, i la fa girar, la turbina està connectada a un generador elèctric que podràtransformar la energia cinètica del moviment de la turbina en energia elèctrica. Al acabar aquest procés, porten el vapor d’aigua al depòsit de condensació on està en contacte amb canonades d’aigua freda i el vapor es torna líquid, i amb una bomba, l’aigua es torna a portar al reactor on torna a començar aquest cicle.
3.Tipus de reactors nuclears.
Hi ha molts tipus de reactors nuclears, però essolen utilitzar només dos tipus de reactors, els de PWR i els BWR:
PWR: Reactor d’Aigua a Pressió, utilitza aigua com a moderador, el combustible i altres elements estan en pressió constant perquè l’aigua no entri en ebullició, l’aigua es porta a un generador de vapor on la converteixen en vapor, el principal avantatge d’aquest tipus de reactor, és que no hi ha pèrdua de rendiment quan la calorvaria.
BWR: Reactor d’Aigua en Ebullició, és semblant al de PWR, però l’aigua treballa amb menys pressió, i agafa el punt d’ebullició només passar pel nucli del reactor, llavors es converteix en vapor, i arriba a la turbina sense haver d’emprar cap generador de vapor.
Desprès hi ha un altre tipus de central, no tan utilitzat, el GCR, Reactor de grafit -gas, és semblant als anteriors tipus dereactors, però la diferencia és que en contes d’utilitzar aigua com a moderador, (moderador és el element que es fa servir per modificar els àtoms), utilitza grafit com a moderador, i diòxid de carboni com a refrigerant.


4.Combustible nuclear.
Combustible nuclear es tot aquell material que conté nuclis fisionables i pot utilitzar-se en un reactor nuclear per crear energia nuclear. Els principalscombustibles de l’energia nuclear són l’urani i el plutoni, però modifiquen lleugerament aquests elements, afegint isòtops per obtenir l’element més fàcil d’utilitzar, els principals isòtops que es fan servir són:
Urani-233: S’obté afegint un neutró de l’urani normal.
Plutoni-239: S’obté afegint un neutró al plutoni normal.

5.Residus nuclears.
dsga

6.Avantatges i inconvenients de l’energianuclear.
Avantatges: Un dels grans avantatges de l'ús de l'energia nuclear és la relació entre la quantitat de combustible utilitzat i l'energia obtinguda. Això es tradueix, també, en un estalvi en transports, residus, etc.
Actualment la generació d'energia elèctrica es realitza mitjançant reaccions de fissió nuclear, però si la fusió nuclear fora practicable, oferiria els avantatges següents:* Obtindríem una font de combustible inesgotable.
* Evitaríem accidents al reactor per les reaccions en cadena que es produeixen en les fissions.
* Els residus generats són molt menys radioactius.

Inconvenients:

A nivell civil, un dels principals inconvenients és la generació de residus nuclears i la dificultat per gestionar-los ja que triguen molts anys a perdre la seva...