Fitxes de reforç 3 matemàtiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8007 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Reforç i ampliació Matemàtiques
Fitxes de reforç
Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3 Fitxa 4 Fitxa 5 Fitxa 6 Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa 7 8 9 10 Números de cinc xifres .................. 3 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a cinc xifres...... 4 Aproximacions a les desenes, les centenes i els milers ................. 5 Lectura d’hores al rellotge .............. 6 Relació entre suma i resta.............. 7 Propietats commutativa i associativa de la suma ................ 8 Sumes i restes amb parèntesis ....... 9 Figures simètriques ..................... 10 Multiplicacions per un dígit .......... 11 Multiplicacions per números de dues xifres (i zeros al final) .......... 12 Multiplicacions per números de tres xifres (i zeros intermedis) ..... 13 Recta, semirecta i segment .......... 14L’angle ........................................ 15 Tipus i mesures d’angles .............. 16 Monedes i bitllets ......................... 17 Propietats commutativa i associativa de la multiplicació .... 18 Propietat distributiva de la multiplicació ........................ 19 Estimació de sumes, de restes i de productes ............................. 20 Polígons: elements i perímetre ..... 21 Lacentena de miler ...................... 22 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a sis xifres ...... 23 Números romans ......................... 24 Divisió exacta i divisió entera ........ 25 Relació entre els termes d’una divisió ................................ 26

Fitxas de refuerzo

4

Fitxa 11 Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa 12 13 14 15 16

Fitxa 17 Fitxa 18 Fitxa 19 Fitxa20 Fitxa 21 Fitxa 22 Fitxa 23 Fitxa 24

Fitxa 25 Divisor d’una xifra ........................ 27 Fitxa 26 Divisions amb zeros al quocient .................................. 28 Fitxa 27 Rectes paral·leles, secants i perpendiculars ........................... 29 Fitxa 28 Classificació de quadrilàters i paral·lelograms .......................... 30 Fitxa 29 Classificació de triangles.............. 31 Fitxa 30 Àrea de polígons amb un quadrat unitat ................. 32 Fitxa 31 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número major que el divisor) .. 33 Fitxa 32 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número menor o igual que el divisor) ........ 34 Fitxa 33 Propietat de la divisió exacta ........ 35 Fitxa 34 Unitats de temps ......................... 36Fitxa 35 Mesures de longitud .................... 37 Fitxa 36 Interpretació de plànols ............... 38 Fitxa 37 Fraccions (termes i lectura) ......... 39 Fitxa 38 Comparació de fraccions ............. 40 Fitxa 39 Fracció d’un número i d’un conjunt .............................. 41 Fitxa 40 Hores i minuts ............................. 42 Fitxa 41 La unitat i el desé o dècim ........... 43 Fitxa42 El centèsim .................................. 44 Fitxa 43 Els números decimals .................. 45 Fitxa 44 Mesures de capacitat ................... 46 Fitxa 45 Mesures de massa ....................... 47 Fitxa 46 Circumferència i cercle ................ 48 Fitxa 47 Poliedres ..................................... 49 Fitxa 48 Cossos redons ............................. 50

Fitxesd’ampliació
Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa 1 2 3 4 5 ............................ 51 ............................ 52 ............................ 53 ............................ 54 ............................ 55 Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa 6 ............................ 56 7 ............................ 57 8 ............................ 58 9 ............................ 59 10 .......................... 60Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa 11 12 13 14 .......................... 61 .......................... 62 .......................... 63 .......................... 64

Primària

Reforç i ampliació Matemàtiques 4 és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada al Departament de Primària de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS...
tracking img