Flowerrsssss

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (589 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1)
Es tracta d'una imatge on es veu el mapa de catalunya i el seu relleu. Té com a títol: Grans unitats de relleu de Catalunya, i està extreta de l'Atles Nacional de Catalunya, de l'any 2009.

2)- Un altiplà és una superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l'envolta
- Una conca d’erosió és

3)
-La plana de Vic, oberta en margues gris-blavenques per l'acció conjunta delsrius Ter i el Congost
-L' altiplà del Lluçanès que enllaça amb el Baix Berguedà,
la conca del Cardener, i el Solsonès
-L' altiplà del Moianès enllaçant amb l'altiplà de la Segarra pel pla delBages (obert per l'acció de buidatge dels rius Llobregat i Cardener)
-La conca d'Òdena, oberta per l'acció del riu Anoia, es troba entre les serres pre-litorals de Montserrat, el Bloc del Gaià il'altiplà de la Segarra
-La conca de Barberà, oberta pel Francolí es troba entre l'altiplà i les muntanyes de Prades
-Les Garrigues cap el sud-oest.
-El Pla d'Urgell i el més deprimit de Lleida obertpel Segre i Noguera-Pallaresa enllacen la Depressió Central amb la de l'Ebre.

4) La Depressió Central Catalana ocupa gairebé tot l'interior de Catalunya, des de les planes de Lleida fins la Planade Vic i, des del relleus de la Serralada Pre-litoral fins les primeres serres pre-pirinenques. La Depressió Central és molt ampla en la zona oest però minvant cap a l'est deixant lloc a la SerraladaTransversal. La Depressió Central està constituïda per sediments del terciari, l'actual morfologia d'aquests materials ha estat resultat de l'acció erosiva de les aigües.

Els materials queconstitueixen la Depressió Central tenen origen en la sedimentació que va tenir lloc al mar, del període terciari, que actualment estaria situat entre els Pirineus i el Sistema Mediterrani. Actualment lamorfologia d'aquests materials ha estat resultat de l'erosió dels rius que trobem dins la Depressió. Els diferents materials que podem trobar, per exemple, són: conglomerats i gresos, als marges de la...
tracking img