Fluidos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1598 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
AURKIBIDEA

4.1.- PRESIOAREN NEURKETARAKO TRESNAK
1.- Sarrera
1.1.- Kontzeptu Teorikoak
2.- Praktikako eskema eta metodo operatiboa
2.1.- Erabilitako elementuen erlazioa
2.2.- Instalazioen krokisa
2.3.- Erabilitako metodo esperimentala edo operatiboa
3.- Bulego Lanaren garapena
3.1.- Laborategiko datuak
3.2.- Kalkulu adierazpenak
3.3.- Ondorioak
3.3.1. Diafragmaeta malgukiz osaturiko manometroa
3.3.2. Hauspodun manometroa
3.3.3. Enbolodun manometroa
3.3.4. Bourdon manometroa presio absolutuak neurtzeko
3.3.5. Bourdon manometroa presio manometrikoak neurtzeko
3.3.6. Mintzezko manometroa
3.3.7. Bourdon erako manobakuometroa
3.3.8. Kubetadun manometroa edo bakuometroa
3.3.9. Merkuriozko manometroa
3.3.10. Manometrodigitala
3.3.11. Presio sentsorea
3.3.12. Mikromanometro inklinatua
3.3.13. Bentometroa
3.3.14. Manometro diferentzial torikoa
3.3.15. Manometro elektrikoa
3.3.16. Bourdon manometroa glizerinarekin
4.- Ondorioak

5.1.- GAINAZAL GAINEKO INDARREN NEURKETA
1.- Sarrera
1.1.- Kontzeptu Teorikoak
2.- Praktikako eskema eta metodo operatiboa
2.1.- Erabilitako elementuenerlazioa
2.2.- Instalazioen krokisa
2.3.- Erabilitako metodo esperimentala edo operatiboa
3.- Bulego Lanaren garapena
3.1.- Laborategiko datuak
3.2.- Kalkulu adierazpenak
3.3.- Ondorioak
4.- Ondorioak

6.1.- HIDROMETROAREN ERABILPENA
1.- Sarrera
1.1.- Kontzeptu Teorikoak
2.- Praktikako eskema eta metodo operatiboa
2.1.- Erabilitako elementuen erlazioa
2.2.-Instalazioen krokisa
2.3.- Erabilitako metodo esperimentala edo operatiboa
3.- Bulego Lanaren garapena
3.1.- Laborategiko datuak
3.2.- Kalkulu adierazpenak
3.3.- Ondorioak
4.- Ondorioak

6.2.- LIKIDOEN DENTSITATEAREN KALKULUA (PISATZE HIDROSTATIKOA)
1.- Sarrera
1.1.- Kontzeptu Teorikoak
2.- Praktikako eskema eta metodo operatiboa
2.1.- Erabilitako elementuen erlazioa
2.2.-Instalazioen krokisa
2.3.- Erabilitako metodo esperimentala edo operatiboa
3.- Bulego Lanaren garapena
3.1.- Laborategiko datuak
3.2.- Kalkulu adierazpenak
3.3.- Ondorioak
4.- Ondorioak

4.1 PRESIOAREN NEURKETARAKO TRESNAK

1. SARRERA

Manometro ezberdinei erreparatu eta barrutik nolakoak diren ikusi. Ondoren, bakoitza zein izen du deduzitu.

1.1. KONTZEPTUTEORIKOAK

Presioa neurtzen duten tresnei manometro deitu ohi zaie, presio manometrikoa ezagutzeko erabiltzen dira gehienetan.

Manometro guztiek bi ingurunetako presioen artean presioen arteko diferentzia neurtzen dute, normalean horietako presio bat atmosferikoa izaten delarik.

Lehendabiziko sailkapen batean, manometroak zuzen eta zeharkakoetan bana daitezke; lehenbizikoakhidrostatikaren funtsezko ekuazioan oinarritzen dira soilil; bigarrengoak taratuak izan ondoren, neurketa mekaniko, elektriko, elektroniko eta abar egin ditzakete, edota beraien arteko konbinazio bat presio-neurrira pasatzen dute.

Manometro zuzenen artean ondorengoak ditugu:
1. Likido manometrikorik gabeko piezometro irekia.
2. Likido manometrikodun u erako piezometro irekia.3. Likido manometrikodun manometro diferentziala.
4. Likido nahastezinezko manometroa.
5. Manometro inklinatua.

Piezometro irekia, likidoen gainpresioa neurtzeko erabiltzen da, baina balio auek oso murriztuak daude.

Zulogune piezometrikoa, presioa ezagutu nahi den deposituko edozein puntutan jar daiteke; horrela aureko irudian agertzen den piezometroak presio edodepresio-balio oso murriztua duten likidoentzat balio du soilik.

Ondorengo irudiak erakusten duen likido manometrikodun manometroak, U erako tutu bat duen piezometro irekia du; gasekin ere erabil daiteke eta presio- eta depresio-balio ez hain murriztuak neur ditzake.

Likido manometrikodun manometro diferentzialaren eta aurrekoaren arteko desberdintasun bakarra ondokoan datza:...
tracking img