Fonaments

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2914 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El “fracàs escolar” i la seva gènesi des del punt de vista Psicologia Construccionista

Tinc que ser sincer i reconeixeré que no he entendi’t suficientment be el que es i a que es dedica la Psicologia Construccionista, però malgrat això intentaré donar el meu respons a la tema plantejada en enunciat.
El “fracàs escolar” el puguem definir també com el “fracàs de la societat “ perquè no s’hanperfeccionat les eines que permeten construir un marc social i unes practiques socials que permeti el desenvolupament de les persones i col·lectius en la vida quotidiana de les escoles.
Suposo que el “fracàs escolar” te com origen, i mirrant nomes per la finestra del punt de vista del enunciat, el fet de que els educadors i professors no tenen una formació “ professional de psicòlegs” adequada,que li permeti a distingir correcte les diferencies de tota mena que la societat actual produeix, i per tant es troba limitats a la hora de integrar totes aquestes diferencies en el acta de la educació escolar.
El acta de la educació es un fet social i per tan es desenvolupa en escoles que son les institucions socials que por la pròpia organització i funcionament son indissoluble lligades al èxito al fracàs escolar.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA SOCIAL / FONAMENTS PSICOSOCIALS DEL COMPORTAMENT HUMÀ
SEMESTRE 1- 2010/2011
COMENTARI GENERAL DE L'ACTIVITAT 1
EL FRACÀS ESCOLAR: MIRADES DES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

En aquesta activitat hem pogut anar recorrent les diverses perspectives de la psicologia social, així, en la primera fase havíeu d'identificarla perspectiva que més s'adequaria al text presentat al blog sobre la família i l'escola vinculat al fracàs escolar.

En primer lloc en el text s'identifiquen dos agents socializadors clau en el desenvolupament de la persona: la família i l'escola. La família seria el primer agent socializador i l'escola un segon agent socializador. La família generaria la base que modela al subjecte des delseu naixement ensenyant-li valors i normes, modulant així el seu desenvolupament. L'escola entraria en joc en una segona fase, moment en el qual el nen o nena surt de l'entorn familiar i pren contacte amb subjectes nous, aprèn noves normes i valors.

Fins aquest moment les afirmacions es podrien identificar tant de psicologia social psicològica (PSP) com psicologia social sociològica (PSS)segons l'enfocament que prenguem a continuació ens situarem sota una o un altra perspectiva. En el cas de la PSP, per exemple, ens centraríem en l'anàlisi del desenvolupament, la conducta o les cognicions del subjecte i com l'entorn influeixen en ell. Des de la PSS l'enfocament seria diferent: l'anàlisi del subjecte en la família i l'escola entraria en la interacció dels agents i com aquestsconstrueixen un significat específic de les coses i accions. D'aquesta manera, hi hauria una relació dialèctica i oberta on els subjectes en la interacció generen valors i formes d'actuar específiques.
 
És important no confondre el fenomen que s'estudia amb la forma com s'estudia. Per exemple el fracàs escolar, tema de l'article, no pot ser classificat des de cap perspectiva. El tema del fracàs escolarpot ser estudiat des de qualsevol perspectiva la PSP, la PSS i la PSC. És per això que podem classificar l'apropament que en fem com a pertanyent o proper a una perspectiva.

Continuant amb el text, s'identifica a la família com un element clau per comprendre el fracàs escolar atès que és aquesta institució, com a primer agent socialitzador qui  impacta en l'adaptació o no de nen/a a l'escola (s'enumeren elements com l'escolarització primerenca de nens/es de pares/mares universitaris/es, la transmissió d' aspiracions" o el poder adquisitiu dels progenitors). D'aquesta manera, el text es vincula en major mesura amb la PSP atès que l'objecte d'anàlisi és l'individu i es considera allò social com un context que ho modela i incideix en el seu desenvolupament. S'analitzen doncs, elements...
tracking img