Fondo monetario internacional

Páginas: 22 (5258 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2011
Armesto Ferrín
Blanco Ameijenda

ÍNDICE

1. O Fondo Monetario Internacional…………………………………………….……… 3
2. Antecedentes e orixe …………………………………………………………………….. 3
3. Misión do FMI ……………………………………………………………………………….. 4
4. Funcionamento do FMI …………………………………………………..…………….... 6
5. O Dereito Especial de Xiro ……………………………………………..……………….. 7
6. Fontes de financiamento do FMI…………………………………..…………………. 9
7. Receptores de financiamento do FMI …………………………..………………….. .10
8.1. Plan de Axuste Estrutural …………………………..……………………. 12
8.2. Crítica: o caso africano ……………………………..……………………... 13
8. Influencia do FMI sobre os sistemas cambiarios ……….…………………….….. 16
9. Conclusións …………………………………………………………….………………………… 17
10. Bibliografía………………………………………………………….……………………….…… 19

1. O Fondo Monetario Internacional (FMI)
O FMI é un organismo económico internacional creado nunha convención da ONU. A sede do mesmo está ubicada en Washington, D.C. e forma parte das Nacións Unidas. Dende o 28 de xuño do presente ano, a Directora Xerente é a francesa Christine Lagarde.
A excepción de Cuba, Corea do Norte, Liechtenstein, Mónaco, Nauru e Andorra, os seus membros son oscompoñentes da ONU (187 países) e Kosovo. Tampouco forman parte do FMI a Cidade do Vaticano e a República Popular China.

2. Antecedentes e orixe
O Fondo Monetario Internacional e o Banco Mundial constitúen, xunto cos bancos rexionais de Desenvolvemento, as denominadas Institucións Financeiras Multilaterais. Ambas viron a luz a un tempo, en xullo de 1944 nunha Conferencia Internacionalsobre Asuntos Monetarios e Financeiros, convocada polo Presidente norteamericano Roosvelt, no complexo turístico de Bretton Woods .
O obxectivo de dito encontro era aprender do pasado, tratando de evitar a reprodución dos erros de “desgoberno económico” cometidos tras a I Guerra Mundial (que, seguidos pola Gran Depresión e as políticas de “empobrecer ao veciño” xeraran un caldo de cultivo que tivomoito que ver co estalido da 2 gran guerra). Pretendíase, en definitiva, crear unha nova orde económica internacional, integrada por tres eixos principais: un novo sistema monetario e financeiro, un marco regulador do comercio e unhas condicións para o crecemento económico e o pleno emprego.
A Bretton Woods chegaron dúas propostas principais , defendidas respectivamente por Gran Bretaña (plantexadas por Keynes) e os Estados Unidos. Ambas, por tanto, chegaban polo lado dos vencedores da guerra, pero a posición de partida non estaba, nin moito menos equilibrada. EEUU conseguiu facer prevalecer a súa posición de forza, impoñendo ademais o dólar americano como moeda de referencia do novo sistema monetario.

3. Misión do Fondo Monetario Internacional
Os obxectivos asignados ao Fondo noartigo I dos seus estatutos expresan as conviccións comúns que fixeron posible o compromiso de Bretton Woods. Destes obxectivos derívanse catro funcións principais.
Artigo I dos Estatutos do FMI
Os obxectivos do Fondo Monetario Internacional son os seguintes:
I) Fomentar a cooperación monetaria internacional por medio dunha institución permanente que sirva de mecanismo de consulta ecolaboración en cuestión monetarias internacionais.
II) Facilitar a expansión e crecemento equilibrado do comercio internacional, contribuíndo así a acadar altos niveis de ocupación e de ingresos reais e a desenvolver os recursos produtivos de todos os países membros como obxectivos primordiais de política económica.
III) Fomentar a estabilidade cambiaria, procurar que os países membrosmanteñan réximes de cambios ordenados e evitar depreciacións cambiarias competitivas.
IV) Axudar a establecer un sistema multilateral de pagos para as transaccións correntes que se realicen entre os países membros e eliminar as restricións cambiarias que dificulten as expansión do comercio mundial.
V) Infundir confianza aos países membros...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fondo monetario internacional
  • Fondo Monetario Internacional
  • Fondo monetario internacional
  • Fondo Monetario Internacional
  • • 6.1 Fondo Monetario Internacional.
  • Fondo monetario internacional
  • fondo monetario internacional
  • Fondo monetario internacional

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS