Formas originarias adquisición propiedad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (986 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dret Romà

FORMES ORIGINARIES D’ADQUISICIÓ DE LA PROPIETAT.

OCUPATIO

( Apoderament d’una cosa que no té amo, amb l’ànim de tenir-la com a propietat.

Requisits/pressupòsits perquè es doni:- Apoderament material (contacte físic)
- Cosa que no té amo ‘’res nullius’’
- Voluntat o ànim de tenir propietat de la cosa (x ex. Si es temporal no la tindrà).

Objecte:
‘’resnullius’’; ens basem en les fonts romanes. Al digest ens expliquen 3 casos;

- 1r cas: Les coses que mai no han tingut propietari. (Per ex.animals salvatges);caça o pesca. I els domèstics? Noperquè tenen propietari. I una illa en el mar? Si el primer que arribi. També coses que es troben en el litoral marítim.
- 2n cas: Coses abandonades ‘’res derelictae’’, només es poden ocupar (segonsels Corpulellans les coses res nec manquipi. En cas de res mancipi s’hauria de fer la usu capio.
- 3r cas: Coses dels enemics‘’res hostiles’’

ADQUISICIÓ DEL TRESOR

(Actualment també hi és).TRESOR( Dipòsit de diners, joies o coses valuoses que està ocult des de temps immemorables, i per aquesta raó no es sap a qui pertany.
Si que es pot deduir de qui és el propietari a vegades encasos d’herència d’herències... ja es pot especificar qui es quedarà l’objecte.
Requisit: L’adquisició de la propietat del tesor, és quan la troballa es fa per casualitat.

Règim jurídic del tresor:La persona propietaria de la finca on es troba, es queda la pripietat del tresor. El problema es quan el desobridor no és el propietari de la finca. La meitat pel descobridor i l’altra pel propietari.Igual passa si la finca pertany a l’Estat.
Però si el que es troba té un valor patrimonial artístic l’Estat s’ho queda i indemnitza a la persona que ho ha trobat.

ACCESSIÓ

Dret que avui dias’aplica. El trobem sovint en la pràctica.
Que és? I com ho van classificar els romans?

( És quan s’uneixen dues coses de forma natural(desprendiments) o artificial formant un tot inseparable....
tracking img