Fotos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 108 (26763 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

Introducció metodològica 3

Introducció treball 5

1. El dibuix com a medi d’expressió 6

2. El dibuix i el seu desenvolupament 9

1. Dibuix 10
2. Imatges mentals 11

3. Etapes/ Evolució del dibuix infantil. 14

1. La etapa del gargot. 14
1. Gargots controlats. 16
2. Gargots no controlats. 16
2. La etapapreesquemàtica 19
3. La etapa esquemàtica. 21
4. La etapa del pre-realisme. 22
5. La etapa del realisme. 24

4. Psicologia. 26

1. Psicologia infantil 26
2. Psicologia del color 28
3. Psicologia del dibuix 29

5. Psicodiagnòstic del dibuix infantil 31

1. Anàlisi del dibuix 31
1. Test del gargot. 32
2. Test dela figura humana. 33
3. Test del arbre. 37
1. Anàlisi del Dibuix I 42
2. Anàlisi del Dibuix II 42
3. Anàlisi del Dibuix III 43
4. Test del HTP (house-three-person). 44
5. Test de la família. 45
1. Anàlisi del Dibuix I 49
2. Anàlisi del Dibuix II 50
3. Anàlisi del DibuixIII 50
4. Anàlisi del Dibuix IV 51
5. Anàlisi del Dibuix V 52
Conclusions

Bibliografia

Annex

INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA

Aquest treball de recerca esta enfocat al món de la psicologia i l’educació infantil, perquè des de fa temps són uns temes que m’apassionen i un dels meus objectius al acabar el batxillerat seria estudiar alguna modalitat d’aquestesrames.

Per aquest motiu vaig triar algun tema relacionat amb aquests dos móns. En un principi no sabia com enfocar el treball ja que, tant una cosa com l’altra m’agraden molt i després de donar-li molts tombs vaig decidir tractar-los tots dos en un sól treball. D’aquesta manera podia investigar sobre el món de la psicologia i l’educació infantil mitjantçant l’estudi dels dibuixos infantils.Per tant, doncs, els objectius que em vaig plantejar per fer la meva recerca van ser fer un estudi dels dibuixos infantils. Així vaig documentar-me buscan la informació en llibres a la biblioteca Xavier Amorós de Reus i a diferents pàgines d’Internet.

Per començar vaig llegir sobre el dibuix com a medi d’expressió, el seu desenvolupament. Perquè el dibuix és una formad’expressió de les més antigues de l’humanitat. Ja des de la prehistòria l’home a utilitzat el dibuix com a mitjà d’expressió com podem comprobar a les coves, a les piramides, a les esglesies romaniques, desde sempre a sigut una eina de comunicació.

Després em vaig informar sobre les diferents etapes del dibuix i la influència en el nen, així com les diferents etapes del dibuix (des de l’etapa delgargot a l’etapa realista). Així vaig assebentar-me de que el dibuix infantil pot ser una eina de comunicació entre el nen i el seu món exterior. Mitjantçant els seus dibuixos podem esbrinar com es troba el nen respecte a la seva família, a l’escola, als seus companys,... També podem esbrinar l’estat físic i mental en que es troba el nen segons la seva edat.

A continuació, vaiginteresar-me per la psicología infantil, la del color i la del dibuix. Des de que el nounat obre els ulls a la vida, un món de color l’envolta. Blanc i negres per començar, després la resta de colors inunden tot el seu món (llit, joguines, roba, colors de les parets de l’habitació,...). Començem a obrir-li la porta al món de la creativitat i la fantasia. Tot ajudarà a fomentar el seus modus d’expressió,fonamental en els seus primers anys de vida, fins que un dia agafara un llapís i començara a deixar emprempta en el paper. Ha començat l’etapa del dibuix i mitjançant la seva evolució aprendrem a coneixe’l millor.

Per acabar, vaig llegir llibres sobre l’analisi del dibuix així vaig aprendre que són el test del gargot, el de la figura humana, el de l’arbre, el de l’htp (casa-arbre i...
tracking img