Fotus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (268 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-Què es el ritme?
2-Explica la diferència entre ritme i tempo
3-Explica per què serveix:
- El puntet:
- La lligadura:
- El treset:
4-Completa el quadredibuixant les figures i el seu valor en pulsacions:
(aquí ia el quadre aquell raru dels silencis...)
5-De quins tres factors depen l'altura d'un so produït x unacorda?Explica-ho
6-Contesta les preguntes sobre els instruments de corda:
- Perque sona mes agut un violi que un contrabaix?
- Perquè sonen a una altura diferentles cordes del violi si totes tenen la mateixa llargada?
- Els instruments de corda fregada tenen moltes possibilitats dexpresio. Explica que vol di:
- Legato:- Pizzicato:
- Col leGano:
7-Contesta les preguntes sobre els instruments de corda:
- escriu el nom de tots els instruments de corda fregada ordenats de greu aagut:
- Quantes cordes tenen els instruments de corda fregada?
- Què fa un music per tocar notes diferents amb una matexa corda?
8-Respon les preguntes:
- Lapart de larquet que frega les cordes esta feta de..................
- Que fan servir els instruments de corda perque senganxi mes l'arquet a les cordes?PROCEDIMENTS:
1-Resol equivalencies de notes
2-Possa pals a les notes segons correspongui
3-Fent servir la lligadura i/o el puntet, es criu de dues maneres diferentsun so de...
4-Numera aquests ritmes segons lordre que els sentis
5-Ordena els ritmes segons el ritme que sonin
6-Escriu amb figures els dos dictats ritmics7-Escolta aquest fragment i digues quins recursos expressius pots observar
8-Escolta aquest fragment i digues quins instruments fan cada repeticio de la melodia.
tracking img