Funció de la membrana cel·lular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (650 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 1: FUNCIÓ DE LA MEMBRANA CEL·LULAR
Objectiu: L’objectiu d’aquesta pràctica és observar l’osmosi en trossos de patata i mongetes seques per tal de poder imaginar què succeiria a un bacterien les mateixes condicions.
Fonament teòric: Els mecanismes que permeten que les substàncies que e troben en contacte amb una cèl·lula puguin accedir al seu interior a través de la membrana cel·lularsón essencials per a la vida. La membrana cel·lular crea un mecanisme de control de passatge de soluts.
Quan una dissolució es posa en contacte amb un dissolvent pur a través d’una membranasemipermeable que deixa passar a les molècules de dissolvent però no a les de solut, les molècules de dissolvent, que estan en major concentració en el dissolvent pur, difonen cap a la dissolució, on la sevaconcentració es més petita. Es pot arribar a una situació d’equilibri aplicant certa pressió sobre la dissolució, pressió que es coneix com a pressió osmòtica de la dissolució. La pressió osmòtica, esaquella que seria necessària per aturar el flux de dissolvent a través de la membrana semipermeable. Com que la membrana cel·lular és semipermeable, les cèl·lules han de romandre en equilibri osmòticamb els líquids en què estan banyades.
Imaginem un bacteri. ¿Què succeiria si aquest es trobés en un medi on aquesta pressió osmòtica no fos compensada?
Com que amb un microscopi òptic es impossibleveure-ho, podem imaginar el que succeiria si comparem la cèl·lula bacteriana amb una cèl·lula vegetal.
Material:
* Patates
* Sucre
* Ganivet o cúter (bisturí)
* Mongetes seques* Aigua
* Regle
* Vasos de precipitats
Procediment:
PRIMERA PART:
1. Tallar trossos de patata de 3x3x1 cm i mesurar exactament els seus costats
2. Preparar tres vasos de precipitatsamb:
a. Aigua destil·lada
b. Solució al 5% de sucre
c. Solució saturada de sucre
3. Introduïm un tros de patata a cada vas de precipitats.
4. Al cap d’uns dies, treure...
tracking img