Funcionamient d'un departament de rrpp

Páginas: 9 (2047 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2011
FUNCIONAMENT D'UN DEPARTAMENT
DE RELACIONS PÚBLIQUES

2010

Introducció

Les relacions públiques són la disciplina que s'ocupa dels processos de comunicació entre les organitzacions (o entre persones amb projecció pública) i els públics del qual depèn la seva activitat, per establir i mantenir relacions mútuament beneficioses entre tots dos.

Cal recalcar que les relacions públiques hande ser sempre una part integral de la gestió i no ser considerades com un luxe. En una organització petita, el director general o el propietari han de considerar les relacions públiques com una part de les exigències de dirigir i portar una empresa. Inclús en el cas de que tingui una aptitud natural és més que probable que es necessitarà un consell professional. En el cas d'una organització mésgran, és aconsellable que el director general o el president considerin les relacions públiques com una part vital de les responsabilitats i oportunitats de direcció i que es cuidin de que el seu potencial sigui explotat al màxim.

Funcionament d'un departament de Relacions Públiques

La gestió del sistema comunicatiu entre l'organització i el seu entorn constitueix el nucli de la tasca delsprofessionals d'aquesta disciplina. D'altra banda, en el desenvolupament de la seva professió, els directius de les organitzacions apliquen un procés d'investigació, planificació, execució i avaluació (IPEA) per ajudar a una organització a assolir les seves metes de relacions públiques. Aquest procés constitueix el projecte de relacions públiques.

Investigació

Tot comença amb l'investigació.Sense investigar, els projectes de relacions públiques estan abocats al fracàs. Per conèixer quins són els problemes comunicatius i de relació amb els seus públics, una organització ha de diagnosticar per poder fixar els objectius necessaris per pal·liar aquests problemes.

S'analitza tota aquesta informació, s'utilitza per resoldre l'objectiu plantejat, i després es crea un pla d'acció.Segurament el pla fracassarà si no es recullen i analitzen aquestes dades, i s'obtindran resultats no desitjats. En relacions públiques, la investigació és un procés deliberat, planificat i organitzat per recollir i analitzar dades per al propòsit de determinar problemes, oportunitats i possibles solucions de relacions públiques d'una organització.

Investigar abans d'embarcar-se en qualsevol aventurade relacions públiques és crucial per al seu èxit i fonamental per al procés de planificació estratègica, de manera que el professional de les relacions públiques ha de poder respondre a les preguntes següents: ¿on som?, ¿què volem fer?, i ¿quin és el camí més apropiat per aconseguir-ho?

L'anàlisi constitueix una part important de la fase d'investigació. Sense aquest procés l'únic que tenimés un corpus de coneixements inútils i de difícil maneig. De la mateixa manera que hem de recollir dades sobre l'organització i les seves activitats de comunicació i relació amb els públics, necessitem un sistema per situar aquestes dades en categories i determinar els vincles entre els diferents tipus de dades.

L'informe que recollirà i discutirà les qüestions plantejades per l'anàlisiconstitueix el que serà l'anàlisi situacional en la campanya de relacions públiques. La redacció d'un informe d'anàlisi de la situació és l'última etapa de la fase d'investigació. Una vegada analitzades totes les dades, el professional de les relacions públiques està en disposició de passar a la fase de planificació.

Planificació

Una vegada completades la recollida i l'anàlisi de dades de la fased'investigació, el professional de les relacions públiques té prou informació per iniciar un pla que abordi els problemes i oportunitats identificats.

La investigació ajuda l'organització a definir el problema i l'entorn en el qual aquest s'ha generat o pot generar-se. La planificació identifica les necessitats que s'han de satisfer per resoldre la problemàtica o evitar que es produeixi (metes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Departamento de rrpp
  • Empresa y departamento de rrpp
  • Departamento RRPP Hotel arts Barcelona
  • Ejemplo Departamento De Rrpp En Un Hotel
  • Auditoria Al Departamento De Rrpp
  • Rrpp
  • Rrpp
  • RRPP

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS