Fundamentos de la sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7724 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
3. ALTERNACIÓ O BIOGRAFIA I COM ADQUIRIR UN PASAT PREFABRICAT.
* alternacio es a dir la posibilitat d’escollir entre sistemes de significacio diversos i de vegades contradictoris..
* la maduresa es en aquest sentit l’estat desperit del qui ha posat seny ha acceptat les coses tal com son. La maduresa es una auxili psicologic de 1era: la priporciona a lindividu una racionalitzacio o unajustificacio del fet d’haver rebaixat les seves pretensions
* allo mateix que pot semblar maduresa seren desde un punt de vista desde un altre es pot interpretar com una transigencia cobarda,
* el decurs dels esdeveniments que constitueixen la biografia de cadascu pot estar sotmes a interpretacions alternatives.
* Adhuc la memoria es una acte reiterat d’interpretació.
* Dins la nostapropia consicenia el pasat es maleable i inflexivle i va canviant constantment a mesura que el recors reinterpreta i torna a explicar allo que sha esdevingut.
* La rapidesa amb la qual aquesta reinterpretacio es produeix sovint i cada vegada mes hanitual, de poder triar entre diferents sistemes d’interpretacio en aquest joc de re.creacio del mon, l’enorme intensificacio de la mobiliat, tan comla geografica nes una de les causes principals,
* El que abans estava be ara eshorripilant i viceversa el que abans era tabu ara es de rigor, allo que era evident esdeve per riure, i el que era propi del mon es ara llo que cal superar.
* El fet de passar per una transformacio d’aquest tipus implica una reinterpretacio del propi passat ben radical
* Es com si anesim per la vida totrefen el calendari de les nostres festes majors personals, aixecant i abaixant sucessivament els pals indicadors del nostre avenç en el temps cap a unes fites constantment renovades.
* El que es evident es que no hi ha estadi que no pugi ser superat.
* Al cap i ala fi, un mateix pasat pot estar sotmes a categories clasificatories noves i diferents.
* La veritable comprensio del nostrepasat es una questio de geogradia.
* La descoberta d’avui es converteix en la racionalitzacio del dia de demà i viceversa.
* La mobilitat geografica i la movilitat social influeix en aquestes reinterpretacions.
* Hi ha individus capficats en l’etern trencaclosques d’esmentar el desti a base de refer la historia.
* En la majoria de les ocacions aquest proces de reinterpretacio es tansols parcial, a tot estirar, conscientment nomes a mitges.
* L’individu tendeix a rectificat el passat alli on fa falta, i deixa intacte tot allo que pot incorporar a la imatge actual que te del mateix.
* En molts casos la reinterpretacio es fasa sense masa ordre ni concer i no somd el tot coscient pero si que hi ha alguns casos en que es plenament conscient i intelectualment integrada.* LA CONVERSIÓ es una acte pel qual el pasat queda transofrmat dramaticament.
* El que el socioleg pot aportar es la conscienia de que totes aquestes cosmovisions, ambsolutament totes son CONSTRUCCIONS SOCIALS.
* Lexperiencia de la realtivitat i l’alternacio no eos tan sols un fenomen historic global, ans un problema existencialreal ala vida de tot indivdiu.
* Els indivdius quecanvien de sistema de significacio han de canviar tmbe de relacions socials.
* La consciencia sociologica esmou en un marc de referencia que ens permet percebre la nostra biografia com un itinerari a traves duns mons socials concrets, que comporten uns sistemes de significacio determinats. Aico no resol pas de cap de les maneres el problema de la veritat pero almenys fa q no tinguenm tantesprobabilitats de deixar.nos ensarronar pel primer missioner o convertidor professional que topem pel carrer.
* I qui ho diu aixoç? Te una utilitat inmediata per protegirnos contra unes conversions masa precipitades.
4. l’HOME DINS LA SOCIETAT.
* El home que anomena sentit comú és, en el fons, la visió dels grand donada per decomptat.
* L’estructura de la societat es reafirma àdhuc enfront...
tracking img