Future forms & conditioanals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (381 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FUTURE FORMS:

· Future with will:
FORM | STRUCTURE | EXAMPLES | USOS |
Affirmative | Sujeto + will + "verbo principal en infinitivo" | ‐ I will work. | - Per a ferprediccions de futur - Per descriure desicions espontànies qu es prenen mentre es parla |
Negative | Sujeto + won't + verbo en infinitivo | ‐ I will not (won't) work. |
Questions| Will + sujeto + verbo en infinitivo + ? | ‐ Will I work? |

· Future with going to:
FORM | STRUCTURE | EXAMPLES | USOS |
Affirmative | Sujeto + am/are/is +"going to" | I am (I'm) going to work | - Per descriure plan i intencions - Per expressar prediccions basades en l'evidencia que hi ha en el moment que es parla |
Negative | Sujeto +am/are/is + not + "going to" | She is not (isn´t) going to work. |
Questions | Am/are/is + sujeto + "going to" + ? | Is she going to work? |

· Future continuous:
S'utilitzaper descriure alguna cosa ja planificada. Sovint es concreta una data i un lloc.
We're celebrating my mum's birthday this weekend.

· Future continuous:
FORM | STRUCUTRE | EXAMPLES |USOS |
Affirmative | Sujeto + will + be + -ing | I'll be having a lunch | - Accions que es desenvoluparant en un període de temps, coincidint amb una altra acció - Accions futures queja s'han planificat |
Negative | Sujeto + won't + be + -ing | I won't be having a lunch |
Questions | Will + sujeto + be + -ing | Will I be having lunch? |

· Futureperfect simple:
FORM | STRUCTURE | EXAMPLES | USOS |
Affirmative | Sujeto + will + have + p.p | I'll have finished lunch by three o'clock | - S'utilitza amb by per aparlar de coses que s'hauran completat en un moment determinat del futur |
Negative | Sujeto + won't + have + p.p | I won't have finished.. |
Questions | Will + sujeto + have...
tracking img