Fwergfaq3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (332 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Jaume SolerEconomia de l’empresa1r BAT HumanísticTreball d’hibern |

Escola d organització científica del treball
El principal representant i creador d aquesta escola fou Frederik W. Taylor. Vanéixer al 1856 a Pennsilvanià. Les seves idees anomenades Taylorisme consistien en la divisió de les tasques dels processos de producció aïllant el treballador i imposant un salari variable iproporcional al valor que l'obrer afegeix al procés. El taylorisme va suposar una nova forma d'organització industrial que tenia per finalitat augmentar la productivitat i evitar el control dels obrers sobre elseu temps de treball
El taylorisme va ser ben acollit però amb el transcurs dels anys es ressentir degut a les protestes dels treballadors amb els sindicats.
Mentre el govern nord-americàinvestigava aquestes queixes, un Francès anomenat Henry Fayol va crear un sistema d organització del treball que remarcava la necessitat d una estructura jeràrquica en la que cada persona depengués d un únicsuperior.

Escola de relacions humanes
Envers les crítiques al taylorisme (1915-1930) es buscaren mètodes per solucionar els punts més febles d aquest sistema. Elton Mayo va demostrar que lesrelacions humanes tenien molta importància a l empresa mitjançant una sèrie d experiments que van servir per formular les seves teories, Mayo va comprovar que els treballadors augmentaven el rendimentexplicant-lis la importància del seu treball, introduint musica ambiental durant la jornada laboral i fent pauses durant aquest.
Les conclusions a les que va arribar Elton Mayo van ser:
* Lexistència d incentius diferents dels materials.
* L atenció per part de l empresa al treballador, amb la finalitat que aquest se senti emocionalment satisfet i això repercuteixi positivament en laproductivitat.
* L home no es pot programar com una maquina.
Al 1960 va néixer una escola amb els mateixos fonaments. Els membres d aquesta creien que la motivació en la conducta humana es l únic que...
tracking img