Fwkjh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1209 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Psicologia, educació i comunicació
Activitat sobre la pel·lícula Doce hombres sin piedad
El film està protagonitzat per dotze homes que formen part d’un jurat, els quals es reuneixen per fer una votació sobre un homicidi. En el recompte de la primera votació, onze dels membres del jurat culpen a l’acusat i només un home, el jurat nº 8, el declara innocent.
És aquí on apareix la minoria, eljurat nº 8. Un grup minoritari, és aquell que rep influència de la majoria, però que alhora, pot influenciar-la manifestant-se o oposant-se a les normes imposades per els grups majoritaris. El seu objectiu d’interacció és el canvi mitjançant la innovació, un procés de creació de noves normes que substituiran les existents. El més freqüent és que provingui d’un individu o grup minoritari.L’individu minoritari segueix amb convicció i compromís, originant certa tensió i conflicte, requisit bàsic per a que una majoria es qüestioni els seus judicis i consideri les noves idees que aquesta proposa.
En la pel·lícula, la minoria argumenta que tots els altres membres del jurat s’han precipitat en votar sense parlar i observar més detingudament el cas. Ell diu que no sap si és culpable o innocent,però que el tema mereix ser parlat i discutit, observant totes les possibilitats.
La majoria, fidel a la seva resposta objectiva, intenta convèncer a l’home, de que la seva idea és la correcta, i que per això és la majoritària. El que pretén la majoria és que els grup minoritari canviï la seva manera de pensar per formar part d’ella. No accepten les divergències en el pensament, ja que creuenque les seves idees són les úniques vàlides i correctes, és a dir, volen la conformitat de tots els membres.
Aquesta majoria no dubta dels fets i es basa en el dictaminat. En el seu intent perquè el jurat nº 8 canviï el seu vot, el menyspreen i li atribueixen característiques negatives i intenten la seva conformació amb la opinió majoritària.

Per contra, la minoria, que ha observat totes lespossibilitats, dubta que el que sembla èticament correcte i simple no és realment així. Inicia una exposició de les seves teories, però presenta únicament alguna d’elles. Amb aquest fet, fa que s’entri en conflicte i estimula pensaments divergents reforçant la reflexió de les decisions que s’han pres anteriorment.
Arribats a aquest punt, es proposa una segona votació, en la qual l’home que formala minoria no vota. La votació és per escrit i el vot és secret. Es pacta que si tots els membres restants voten culpable i es dóna una uniformitat en el recompte, l’acusat serà condemnat, però si, per contra, hi hagués un sol vot declarant-lo innocent, es seguiria discutint el cas.
El jurat de major edat vota innocent. Els seus arguments es basen en que la minoria ha creat en ell un dubteraonable sobre el cas. En veure que un membre de la majoria ha canviat de bàndol, alguns dels seus membres, comencen a qüestionar-se varies opcions, però d’altres es mostren més violents i acusadors amb la minoria, intentant per tots els medis el seu canvi d’actitud.
La majoria són homes als quals el cas no els preocupa el destí del jove. Ells han de fer una feina que els han imposat, escoltar unjudici, donar el seu vot i marxar. A cap d’ells els interessa implicar-se en el cas.
És per això, majoritàriament, que es basen en el que han sentit i no intenten trobar-li explicacions més correctes ni dubtes. Són conformistes amb la història exposada i veuen el cas simple i clar.

En oposició d’aquesta majoria, la minoria troba dubtes en bastants aspectes del cas i intenta anar-los mostrantperquè els altres s’adonin del seu error.
Arriba un punt en que la minoria ha aconseguit convertir a més de la meitat del jurat, i per tant, la minoria passa a ser majoria. En aquest moment, la ara majoria, canvia la seva actitud respecte a la defensa de les seves idees, segueix actuant de la mateixa manera que ho havia fet durant tot el procés, però ara amb molta més confiança i autoritat. El...
tracking img