Fysik

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (555 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Instruktion till labb 2 i fysik A

OBS! Kontakta mig per telefon för beskrivning av hur vågen, dynamometern och mikrometern ska användas för bättre mättning.

1. Du har två kablar, en trådig ochflertrådiga. Du kommer att mäta diameter på en trådig kabel (metallisk kärnan). Sedan gör samma mättning på en av de flertrådiga. Flertrådig kan betraktas som parallella. Vi använder formeln [pic][pic] för resistans beräkning.
Flertrådiga kabeln kan betraktas som parallella då [pic] där [pic]är resistans på en tråd i formeln [pic]. Eftersom alla [pic] är lika (n st) då för flertrådiga totalaresistansen blir[pic][pic](bevisa!). För en trådig n=1. Nu vill vi beräkna antal trådar i fler trådiga kabeln som har lika resistens som en trådig och deras längd är lika. Dvs [pic] [pic] [pic][pic] [pic][pic] [pic] [pic] [pic].
Din uppgift blir att mäta diametrar på metalliska kärnor av två kablar och sedan beräkna n som antalet tunna trådar som ger samma resistans som en trådigt teoretiskförstås. Jämför resultatet med verkligheten!

2. Här har du ett trä block, en vikt, en våg och en dynamometer. Du ska bestämma g där du bor! m/s2.
Väg blocket och vikten. Kom ihåg enheten
Mättacceleration kraften g mot jorden med hjälp av dynamometern.
Använd Newton lagen. Newton formeln säger: [pic] eller [pic] i m/s2
Kom ihåg! Vågen vissa massan och dynamometer visar kraften här i N.Gärna prova flera gånger och ta medelvärde.

3. Här ska du hitta D (dioptri) på en på konvexlins och mäta brytningsindex på genomsynligt block (prisma).
a. Lägg linsen på en rent vit papper ochrita runt linsen. Ta bort linsen och rita linsens huvud axel (linjen som går genom linsens center och är horisontellt ). Sedan rita en parallell linje till huvudaxeln så att linjen går genom näralinsens spets. Vi kallar linjen för L. Nu är du klart med ljusets väg.
Lägg tillbaka linsen där du ritade runt den och stråla laser på linjen L mot linsen. Flytta ett annat papper blad på andra...