Gèneres literaris

Páginas: 11 (2557 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
Literatura
Què és la Literatura?
La paraula Literatura prové del llatí de la paraula “litteratura”, que entre altres coses significava escriptura. Per tant feia referència a tot allò que s’escrivia sense distinció. A partir del segle XVII es comença a fer una distinció entre les obres científiques d’alta cultura i les que tenien una finalitat estètica o de distracció. Aquestes últimes són lesque van acabar rebent el nom de literatura -> és el conjunt d’obres escrites amb una finalitat estètica, escrites amb un tipus de llenguatge que rep el nom de llenguatge literari.
Llenguatge literari
Normalment, el llenguatge literari té una finalitat pràctica: es fa servir per informar, comunicar idees etc. Però una obra literària hem dit que té una finalitat estètica, per tant, no nomésinteressa el que es comunica, sinó la forma com es comunica.
Gèneres literaris
Què són els Gèneres Literaris?
Un Gènere Literari és cadascuna de les modalitats en que podem dividir les obres literàries el seu tema i la seva forma.
Classes de Gèneres Literari
* La lírica: en aquestes obres, l’autor expressa els seus sentiments o les seves experiències més íntimes.
Normalment s’escriuen envers.
Actualment ha sorgit el que anomenem prosa poètica. S’expressa la intimitat sense fer servir el vers.
* La narrativa: en aquest gènere encabim totes les obres, en prosa i en vers, que expliquen una història en un espai i en un temps, ja sigui per un narrador extern o intern.
* L’argument son els fets, les accions o situacions que l’autor narra.
* El tema és la idea bàsica dela narració que es pot sintetitzar en una frase curta o una paraula.
* El punt de vista del narrador intern: escriu història des de dins i participa com un personatge en primera persona. L’extern omniscient no participa en els fets o explica tot lo que pensen els personatges en tercera persona.
* L’estructura: plantejament, nus i desenllaç
* Acció:
* Lineal: ordrecronològic
* Discontinua: lo contrari
* Tipus de discurs: narració, diàleg o descripció
* Els personatges:
* Protagonista i antagonista
* Principals i secundaris
* Rodons (amb característiques pròpies, evolutives) o plans (no evolucionen, no tenen aquestes característiques)
* Manera directa (Dur el llibre) o indirecta (La Srta. Eva diuque duguis el llibre)
* Espai: marc físic on transcorren els fets
* Temps: es refereix a l’època en que transcorren les accions
* Històric: es refereix a l’època en que transcorren les accions
* Narratiu: no sabem el temps
* El teatre: escrit per ser representat de forma directe sense intervenció d’un narrador.
Acotacions: és el text entre parèntesis i encursiva i que serveix per indicar l’ambient de l’escena
* La tragèdia presenta una historia complexa de temàtica transcendental. La història té un final desgraciat provocat per la força del destí. Per exemple: Romeu i Julieta.
* La comèdia en té un to més lleuger, més intranscendent i de final més feliç
* El drama o tragicomèdia és dirigit per la força del destí estancondicionats per les normes socials o pel seu caràcter

LITERATURA A L’EDAT MITJANA
f. S. XIIppis S. XIII | | * Homilies d’Organyà * Llibre Jutge (trad. Forum Iuducum) * Gestes dels contes de Barcelona i els reis d’Aragó. |

* Lírica popular
* Lírica culta (S. XII)
LLENGUA DE CULTURA | LL. FAMILIAR |
PROSA | POESIA | CATALÀ |
LlatíOccità | LlatíOccità | |

POESIA TROBADORESCA* 1 ½ S. XII
* Occitània -> comparteix el mateix idioma
* S’estén a Catalunya i nord d’Itàlia al llarg del S. XIII
* L’origen de la poesia culta catalana no arriba fins el S. XV (A. March)
Causes
* L’èxit
* Proximitat geogràfica
* Relacions polítiques (consolidades amb el Casament del comte Ramon Berenguer III)
TROBADOR
* Autor de lletra i música
* Obres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Generos literaris del modernismo
  • Els Generes Literaris
  • Els generes literaris
  • Gèneres literaris preguntes i respostes
  • Els Gèneres Literaris
  • Els generes literaris
  • Rescursos literaris
  • Apunts Gènres Literaris

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS