Galatzó

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1168 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Finca del

Galatzó

Visita a la Finca Galatzó

La finca del Galatzó, és una finca rústica ubicada a la zona nord del Municipi de Calvià, en concret en les proximitats de la vila d'Es Capdellà, al paratge denominat Galatzó(Calvià, Illes Balears). En parcel·la 167, polígon 3, referència cadastral 0711 A003001670000HU. La finca limita amb els municipis de Puigpunyent, Estellenç i Andratx. Amés, té una superfície registral de 14.013.500 m2 o 1.972,9 quarterades, el que significa un 9,66% de la superfície del Terme Municipal de Calvià. Cosa que la possessió de Calvià és en aquests moments la finca indivisa de major extensió de l'illa de Mallorca.
Va insistir en que Està estructurada a la Serra de Tramuntana, i el paisatge es completa amb la presència d'una diversitat de roques i ambla presència de la pedra en sec, aquesta última aportada per l'home

Justificació

Principalment, després de l'adquisició de la finca del Galatzó per part de l'ajuntament de Calvià, que va costar uns 9 milions d'euros. Ara bé, gràcies a la diversitat de riqueses tant biogeogràfiques, medioambientals, arquitectóniques i també la seva posició com a centre de jaciments prehistórics-histórics, esva acordar la creació d'una comissió técnica que va començar l'análisis, l'estudi i les valoracions a prop del estat de la finca. D'aquesta manera, tothom podrà gaudir del seu paisatge, la seva fauna, i sobretot del seu patrimoni arquitectónic com també històric.

Objectius

Com mos varen dir allá, i respecte als seus documents, els objetius principals són l'ús i gaudi de la possessió de lafinca Galatzó per a tots els ciutadans tant de Calvià com de la resta de Mallorca, tant als visitants com als turistes. També, una dels objectius de l'equipament és la preservació i millora del seu patrimoni històric, arquitectònic, etnogràfic i biogeográfico.

Programes que es desenvolupen

Es desenvolupen molts de programes per la preservació i la millora del patrimoni històric, etc. Undells és:

La recopilació de documentació i informació sobre la finca, i posteriorment plasmar-lo a un document técnic.

Per portar a bon port el projecte Galatzó per a tots és bàsic i primordial conèixer profundament la finca, realitzar una tasca de recollida d'informació de tot tipus que permeti crear uns recursos bibliogràfics i documentals sobre lapossessió que permetran la creació d'undocument on, de forma sistemàtica, s'incloguin les dades primordials d'interès de l'esmentada finca. Així mateix, com a finca pública de propietat municipal, s'haurà de realitzar la corresponent fitxa tècnica de la finca, la qual com a mínim
ha de contenir:

Dades tècniques de la propietat / Situació legal i urbanística, així com
grau de protecció / Descripció física / Descripció del PatrimoniNatural
/ Descripció del Patrimoni Històric i Etnològic / Descripció de les
Insfraestructuras de la finca / Usos i aprofitaments / Inversions
que l'administració realitza / Objectius de la gestió / Relació de
projectes.

Donar a conèixer els ciutadans el projecte Galatzó per a tots.

Informar la totalitat de ciutadans del terme de l'adquisició de la finca per al seu gaudi. Creació d'unaassociació de voluntaris "Galatzó per a tots". I realitzar un acte de presentació oficial del projecte i la finca als ciutadans, organismes i entitats.

Activitats d'entorn medioambiental.

Principalment es tracta sobre l'apertura i la recuperació dels camins dins la finca. Que com va dir ell, qualquns camins, no estaven oberts al públic. També la creació de itineraris didáctics-medioambientals.I mantenIr la figura de "L´amo de possessió", restaurant la casa que habia al principi, cosa que les obres no estarien molt en començar.

Recuperació del patrimoni prehistóric, históric, etnogràfic i arquitectónic.

Catalogar, preservar i investigar els jaciments prehistòrics de la finca, fomentar l'estudi cientific de la possessió, així com també evaluar, catalogar i recuperar les cases...
tracking img