Gargoteig

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1464 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educacion Infantil II – Matí
M5 – Expressió i Comunicació

LA EVOLUCIÓ DEL DIBUIX

Mariana Possamai Pinheiro

ETAPA DE GARGOTEIG
Característiques generals:
* Emergència de la funció simbòlica.
* Conducta intencional, imitació, construcció d’esquemes, representació, elaboració del coneixement de la realitat.
* Control de la posició bípeda.
* Coordinació óculo-manual.
*Argument del control de la motricitat de la mà.
* Més controls en els moviments voluntaris i de avantbraç.
DIBUIX I : GARGOT DESORDENAT
Característiques de la etapa:
* No hi ha intencionalitat
* El nen/a presenta dificultats per controlar el moviment
* No intenta representar la realitat
* Els traços varien en longitud i direcció
* Acostuma a mirar cap a una altra bandamentre gargoteja
* Disfruta amb aquesta activitat com a moviment
* No mostra preferència pel color

Dibuix realitzat per Aina( 2 anys i 3 mesos)
El dibuix que la nena va realitzar el va fer sense cap tipus d’intenció de recrear la realitat. Li vaig donar el paper i platidecors i li vaig comentar que dibuixés el que ella volgués.
Va començar a agafar els colors sense cap tipus depreferència i va lliscar el paper. Agafava els colors amb tota la mà, no era capaç d’agafar el color amb els dits índex, anul·lar i pulgar.
La nena no va tenir cap tipus d’intenció de dibuixar res relacionat amb la realitat, un cop terminat el dibuix no ha sigut capaç de explicar-me el que havia dibuixat.
Com es pot observar al dibuix la varietat de colors , la nena no mostra cap tipus de preferènciaper un color en concret.
No tenia cap tipus de control amb el que dibuixava però estava disfrutant de realitzar la activitat. Les línees surten del full.

DIBUIX II : GARGOT CONTROLAT
Característiques de la etapa:
* Descobriment de la relació entre moviment i traç
* Augmenta la coordinació oculo-manual
* Primeres relacions entre el que dibuixa i la realitat
* S’aproxima a laforma adulta de prendre el llapis
* Pot copiar un cercle
* Desenvolupa l’esquema corporal
* Increment del control de moviments
* No varia massa colors i li agrada que el color llisqui bé sobre el paper

Dibuix realitzat per Ingrid (3 anys i 2 mesos)
La nena ha fet aquest dibuix a classe per la tarda, desprès de la realització de una activitat de plàstica i abans de berenar. Livaig proporcionar paper i platidecors i li he demanat un dibuix lliure. Va agafar un color i va començar a fer petits cercles, jo li anava preguntat que estava fent, però ella no era capaç de contestar-me. No he pogut esser present tota la estona del procés, però cada cop que li observava la nena se esforçava per a controlar el moviment de la mà per tancar els cercles. El dia abans en aquestaclasse havien après a fer cercles , i per això, suposo que la nena ha dibuixat moltes cercles. En alguns moments desviava la mirada cap els seus companys, quan se’n va adornar de que altres companys terminaven l’activitat plàstica, ella va deixar els colors i ha vingut a dir-me que el dibuix estava terminat .

DIBUIX III : GARGOT AMB NOM
Característiques de la etapa:
* Existeix intenciófigurativa
* Es produeix la descripció verbal de l’activitat gràfica realitzada
* L’activitat gràfica es converteix en un important instrument de comunicació i representació
* Els gargots tenen una significació real per l’Infant amb un marcat caràcter individual
* El nen comença a donar nom als seus gargots
* Ha canviat el pensament cinestésic pel pensament imaginatiu
* Eldibuix te intenció i els gargots seran cada cop més diferenciats
* Utilitza el color intencionadament

Dibuix realitzat per David ( 3 anys i 6 mesos)
El nen ha fet aquest dibuix a l’hora de la acollida de la tarda mentre esperava la seva mare. Li vaig donar paper i platidecors i li he demanat un dibuix lliure. Es denotava que estava molt concentrat en el dibuix i no volia parlar molt, a mida...
tracking img