Gasos contaminants

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (818 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Gasos Contaminants

Entre les diferents formes de contaminació del medi ambient, trobem una de les vies a la qual més atenció se li presta, més es concientitza, i fins as creen normatives (com lesvigents en el Protocol de Kyoto) que busquen aplicar penalitzacions a els qui incompleixen amb les cures mínimes, però desgraciadament, solament en els últims anys s'haposathenhaplicacióhunhsistemahviable.

La contaminació atmosfèrica consisteix bàsicament en la presència en l'aire de diferents matèries que poden causar una lesió, dany o risc a les persones, principalment, i qualsevol individude la naturalesa, encara que també es consideren en aquest grup a aquelles substàncies que redueixen o impedeixen la visibilitat, a les quals poden ser reconegudes per fortes i desagradables olors, ique inclusivament poden generar la corrosió o alteració d'alguns materials.
Aquesta contaminació té un mecanisme directe causat per les diferents activitats de l'home, des de les xemeneies de lesindústries fins a la utilització comercial de gasos prohibits, i inclusivament per alguna cosa al que s'ha posat especial atenció en els últims anys, les emissions de CO2 per part dels automòbils.
[pic]TipushdehGasoshContaminants:

(DiòxidhdehCarbonih(CO2)
Potser el més conegut de tots, per la seva condició de ser el que més s'emet quotidianament, provinent en la seva majoria per la crema decombustibles fòssils per a obtenció d'energia i un dels principals causants de l'augment de la temperatura de la terra (elhdenominathEfectehHivernacle).
No obstant això, es creu que aquesta condiciód’alterador del clima pot ser revertida, en una gran quantitat d'anys òbviament, si aquesta quantitat és portada a un nivell pràcticament nul i si el regne vegetal, al costat dels sediments en conjunt ambles grans masses d'aigua compleixen amb la seva condicióhd'embornalshdehCarboni.

[pic]
(MonòxidhdehCarbonih(CO)
A més de ser un gas contaminant del medi ambient, és un tòxic volàtil...
tracking img