Generos textuales catalan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (619 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA VARIACIÓ TEXTUAL
Els gèneres textuals són menes de text que responen a uns determinats contextos situacionals i que tenen, sovint, un format recognoscible. Es donen en determinats àmbits de lavida social. És important distingir els set tipus de text:
* Descripció: diu una persona (físicament o psicològicament), un objecte, un lloc, un ambient, etc. Exemples: Guía turística, inventari,retrat robot, testaments...
* Narració: diu que fa o què passa: relata fets i accions. Exemples: conte, novel·la...
* Explicació:diu què és: informa, fa entendre una idea o concepte. Exemple:fullet explicatiu, article de diccionari o d’enciclopèdia...
* Argumentació: diu què opina: dóna opinions per a convèncer, rebatre, defensar-se, acusar, criticar, etc. Exemples: Carta al director,comentari crític, debat, article d’opinió...
* Predicció: prediu: diu què passarà o com serà. Exemples: previsió meteorològica, econòmica, horòscop...
* Instrucció: diu com s’ha de fer:dirigeix, ordena, aconsella, etc. Exemples: recepta culinària, instruccions d’un joc...
* Conversa: es construeix el text entre els diferents interlocutors amb la intenció de preguntar, agrair,prometre, excusar-se, amenaçar, etc. Exemples conversa cara a cara, conversa telefònica, tertúlia...
* Text retòric: s’usa la llengua per a crear bellesa o per a aconseguir determinats efectes (gaudi,humor, etc.). Exemples: qualsevol text literari, cançons, poemes...
Les variacions dialectals corresponen a distintes maneres d’usar la llengua que tenen els diversos grups de parlants: hi ha una manerade parlar que identifica els parlants d’una determinada generació, grup social o zona geogràfica.
Les variacions del registre són el conjunt de característiques lingüístiques que resulten d’adaptarla llengua a un context situacional. El registre d’un text depèn, bàsicament, de quatre factors vinculables al procés comunicatiu i la situació:
* Tema: el fet que hàgim de parlar o escriure...
tracking img