Genrales

Páginas: 4 (896 palabras) Publicado: 29 de febrero de 2012
1.Objectiu i pnt d prtida d la filo.crtesiana. Dscrtes s’enfrnta a lescepticisme n l trreny dl cneixemnt i x aixo arriba a la veritat seria lobjectiu dl seu treball filosofic. El seu projecte scntruir un sistma d cneixmnt n el qual no saccepte res cm a vertader i n es evident x si mateix. Critica q la filo. Sa cnvertit n un mitja x a parlar amb versemblança xo n x a arribar a la veritat. El 1rpas es establir els principis d la veritat. Rebutja lautoritt aristotélica i lescolastica. X a poder seguir avant n el seu projecte tenia q crear un metode q servirá x a dirigir b la rao i arribar a laveritat.
2.Prncipis dl cneixemnt huma. Dscartes parteix d’un principi fonamntal q diu q la rao es = en tts els homes. El problema q afrnta la mnrera d coneixer la rao. 2.1.Ls maneres dl cneixemnthumà i el merod. La rao segns Dscartes t dues maneres d cneixer. La intuicio, s la cncepcio no dubtosa duna ment pura i atenta.Aquesta s + certs q la mateixa deducio. A travs d la intuicio captem dmanera inmediata i sense cap dubte o error, idees simples vertadesres. Aqestes idees simples son ls ides clares i dstintes a les q denomina naturaleses simples. La dduccio, s la frma d dsenvolupar tt elconeixemnt. El raonamnt dductiu s una succesio ordenada d’evidencia. Dscarts considera q la frma d procedir dls geometres t les propietats q es necesiten x fer avançar el cneixemnt n filosof. Hi a 3punts: 1. El metode d la geometría parteix i dsnvolupa 1 cadena d raons simples i facils. 2. N aceptar cm a vertader res del q n tenim certesa. 3. Respetar lordre necesari d la deduccio.
3.Elmetode: ideal matematic d certesa.Per a descartes lunica garantía d la veritat es el metode inomes trova veritat en les matematiq. Descartes ens afirma q la rao es única, aixo el saber es viure i x aixo hadaver 1 unic metode x asolir la saviesa. 3.1.Les 4 regles. A) el 1r percepte es levidencia. Es no admetremai res cm a vertader sense q sabera d manera evident q ho era. Es a dir, evitar la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Genralidades
  • GENRAL
  • Genral
  • ecologia genral
  • Contabilidad Genral
  • Genralidades De Botanica
  • Recipientes En Genral
  • Didactica genral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS