Geografia 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (482 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Units podem fer les coses més justes per a tothom.
2.-Etiòpia es una part, on hi ha una gran part de la poblacio subsistint amb ajudes internacionals i es un dels principals productors de cafédel mon.
Nestlé es l’altre part, una de les quatre multinacionals que compren quasi tot el café del mon i demana deutes a Etiòpia, on la gent s’está morint de fam.

3.- El centre es refereix a elsEstats Units, Canadà, Austràlia, la Unió Europea y Japó els quals mitjançant companyies multinacionals controlaven els recursos econòmics dels països subdesenvolupats.
La perifèra són els païsospobres, y son la major part de l'humanitat, depenen tecnològicament i econòmicament dels països del nord. Són economies de subsistència amb produccions d'autoconsum, y en altres casos amb una grandebilitat política.

4.- El deute extern, es crea a partir de les ajudes que els països del nord donen per cobrir dèficits alimentaris, afavorir el desenvolupament o finançar industrialitzacions, peròacaben sense cap possibilitat de pagament y sumant el deute als interessos.
Així doncs al no poder finalitzar aquest deute, acaba sent una manera de controlar totalment econòmicament els països del Sud.Aquesta situació ha fet que es parli de neocolonialisme.

5.- El comerç just es una forma alternativa de comerç promoguda per varies organitzacions no governamentals, que promouen una relaciócomercial voluntària y justa entre països productors y consumidors. Intentant evitar la discriminació dels productes provinents de països en desenvolupament i intentar evitar les grans diferencies de preusque paguen per un producte els consumidors del primer mon, y el diner que se'ls hi paga als seus productors del tercer món, a més d'evitar l'explotació dels treballadors.

EL SECTOR PRIMARI
1.- 1)Desenvolupada per l'elevat grau d'aplicació tecnològica.
2) Subdesenvolupada, tècniques rudimentàries amb ús de ramaderia.
3) Subdesenvolupada, molta mà d'obra.
4) Desenvolupada,...
tracking img