Geografia ii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1001 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Expressa en una sola frase la idea principal que intenta transmetre l'autor.
Que Nestlé per por a tenir una mala imatge davant dels seus client, ha perdonat un deute a l’Estat d’Etiopia.
2. Per fer-se entendre, l'autor fa servir un exemple clarificador en el qual hi ha dues parts ben diferenciades. Digues quines són aquestes parts i resumeix breument el contingut de cadascuna d'elles.Ens vol fer veure el desequilibri mundial en el qual vivim.

Tenim 2 casos clars:
El primer una multinacional que any enrere any incrementa els seus ingressos amb grans beneficis.
En el segon cas, un país que viu en la pobresa,amb manques de tot tipus.
3. En el text es parla de dos pols oposats: els països productors i les grans multinacionals. Què tenen a veure amb els conceptes de centrei perifèria? Explica de manera més detallada, segons el que has estudiat a la unitat, aquests conceptes, referits als intercanvis desiguals.
Els Països Centrals, són els grans predominants de l’economia mundial, correspon a països més industrialitzats, amb recursos, tenen mà d’obra qualificada, un alt nivell de vida. Tenen un PIB per càpita elevat, un nivell educatiu alt, una xarxa decomunicacions excel·lent, i gran tradició comercial en tot el món. ( Canadà, Japó, Australia, EUA, UE), és el cas de la empresa Nestlé.
Els Països Perifèrics, són els països pobres, amb població massificades, tenen una renda molt baixa, amb estructures gairebé inexistents, gairebé sense industries, amb manca de mà qualificada, amb carència de tecnologia, i empobrits. És el cas d’Etiopia.

4.Creus que és un "deute" just el que demana la multinacional Nestlé a Etiòpia? Per què s'ha produït aquest endeutament, segons el text? Raona, a partir del que has estudiat i el que coneixes sobre el tema, el problema del deute extern en els països subdesenvolupats.

Vist des del punt de vista dels negocis, sent el principal objectiu d'una empresa l'ànim de lucre, sí seria justa la reclamació queinicialment va voler posar aquesta multinacional. Però vist pel costat humanitari, no és just. Les multinacionals exploten a països tercermundistes. D'aquesta forma l'única cosa que s'aconsegueix és que el ric sigui cada dia més ric, i el pobre cada vegada estigui més enfonsat en la misèria. Pel que no em sembla ètic la reclamació de la multinacional, i em sembla que *Nestlé va optar per l'opciócorrecta, ja que la publicitat que li dóna a l'empresa amb aquest tipus de notícies no és bo, i estic segur que molta gent hagués deixat de consumir productes d'aquesta marca.
5. També és parla de la necessitat pagar un preu just als productors. Exposa en què consisteix el comerç just i quines haurien de ser les seves regles. (Consulta la informació inclosa en la presentació del Sector primari)El comerç just es una forma alternativa de comerç que té com a objectiu canviar les relacions comercials entre els països rics i els països empobrits.
Les seves normes són:
Assegurar als treballadors un salari digne. Igualtat entre homes i dones. No fer servir la mà d’obra infantil. No privilegiar els cultius d’exportació en perjudici dels cultius de consum local necessaris per a lapoblació. Afavorir la realització de projectes de desenvolupament solidari en benefici de la comunitat. Estructures democràtiques.

1. Digues a quin tipus d'agricultura pertany cadascuna de les imatges: desenvolupada o subdesenvolupada, i especifica algun element visible de cada fotografia que justifiqui la teva resposta.

IMATGE 1
Pertany a una agricultura desenvolupada. Camp obert. El sistemade conreu es mono conreu de seca. Agricultura extensiva d’alta productivitat. Tipo de cultiu : herbacis . Extensió de la propietat és un latifundi. El regim de la propietat seria indirecte, treballadors jornalers .
El destí de la Producció es el mercat : Producció industrialitzada destinada a aconseguir la millor qualitat al mercat. Podria ser un camp cerealístic.

IMATGE 2
Pertany a una...
tracking img