Geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (406 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 3:
3.1 Quina és la diferència principal entre una societat industrial y una societat postindustrial?
La societat post industrial, és una societat basada en una evolució de la indústria fins auna economia basada en els serveis.
3.2 Quin sector d’activitat econòmica aporta la part més petita al PIB espanyol?
Sector primari, es a dir, la ramaderia, la pesca, agricultura, mineria..
3.3Quin és el principal mercat de les exportacions catalanes?
El mercat de la Unió Europea.
3.4 Com és el PIB per habitant de Catalunya respecte a la mitjana de la UE?
El PIB per habitant de Catalunyaestà per sobre de la mitjana Europea.
3.5 Quina va ser la comunitat autònoma amb un PIB per habitant més alt l’any 2005?
Comunitat Autònoma de Madrid.
3.6 Quins són els quatre estats de la UE amb unvalor de producció econòmica superior a l’espanyola?
Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França.

3.7 Amb quins estats és més important el dèficit comercial espanyol?

3.8 Amb quins estats fafrontera Espanya?
Marroc, Portugal, Andorra, Regne Unit i França.
3.9 Quina diferència hi ha, a la UE, entre una frontera que coordina interior i una frontera exterior?
Una frontera interior es quancirculen els productes dins d’un mateix estat o país, i les fronteres exteriors son quan la circulació surt fora del país s’anomenen exportacions.
3.10 Com s’anomena l’agència europea que coordinales actuacions dels estats en matèria de fronteres exteriors?
Frontex.
3.11 Des de quin any l’Estat espanyol forma part de l’OTAN? Quina funció té aquesta organització?
Va ser fundada l’any 1892, esva crear després de la segona guerra mundial com una aliança militar, destinada a protegir als països membres.
3.12 Quins són els tres àmbits d’organització territorial que reconeix la Constitució de1978?
En la Constitució de 1987, en el article 137, s’estableixen tres àmbits territorials diferents: municipi, província i comunitat autònoma

3.13 Què és un estatut d’economia?
Segons la...
tracking img