Geografia

Páginas: 9 (2208 palabras) Publicado: 8 de enero de 2012
ACNUR: Organización del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados. Té el mandat de dirigir i coordinar la acció internacional per a la protecció dels refugiats a nivel mundial.

Aiguamoll: terreny impermeable i planer.

Alliberament de substàncies tòxiques: És una emssió de substàncies nocives per als éssers humans o animals, aquestes emssions poden produir malalaties i finsi tot la mort depenen dels tipues de substàncies alliberades.

Altitud: Distància vertical d’un punt de la Terra respecte al nivell del mar

Àrea geopolítica : s' anomena així a un espai territorial definit per unes caracteristiques geografiques determinades i un conjunt de relacions politiques que se sustenen en aquesta base territorial.

Autòcton: Adjectiu que s’utilitza per dir quealguna cosa ha nascut en el mateix país o lloc on es troba.

Biocombustible: és un combustible fet a partir de l'energia química emmgatzemada a les plantes fruit de la fotosíntesi. S'utilitza cremant-la per a produir combustible.

Biodiversitat: Conjunt de les espècies animals i vegetals i es distribueix sobre la totalitat de la superficie terrestre, incloent-hi els continents, oceans, l’atmosferae indrets més inhòspits, com les fosses marines

Bioma: conjunt de comunitats d'organismes mútuament condicionats i directament relacionats amb el clima.

Calamarsa: És un tipus de precipitacióo que consisteix en partícules irregulars de gel.

Capitalisme: Es un sistema econòmic en que els mitjans de producció són la propietat privada i el capital s’inverteix en la producció, distribució iel comerç dels bens i serveis.

Centre : tenir uns mitjans de producció de tecnologia elevada una gran inversió de capital i controlar el mercat mundial.

CNUAH:

Desenvolupament econòmic: la capacitat dels països i regions per crear riqueses a partir de promoure i mantenir la prosperitat econòmica i social dels habitants.

Desenvolupament humà: crear condicions per tal que les personesdesenvolupin capacitats personals i humanes.

Desforestació: És el procés provocat per la acció humana generalment que consisteix en destruir la superfície forestal.

Deslocalització: Es el fet de traslladar la producció d’una fabrica, oficina, seu, servei,etc a un altre indret on la suma de la producció més el transport resulta més econòmic que la producció a la primera ubicació.

Disrupció:descàrrega brusca produïda en un aïllant sòlid o bé en un espai aïllant líquid o gasós quan la tensió aplicada arriba a uns certs valors, anomenat tensió disruptiva o de perforació.

Drenatge: És la remoció natural o artificial de l’aigua d’una superfície i incloent-hi la part no tan superficial amb l’objectiu de regar conreus o desembossar fàcilment taps a les clavegueres.

Epidèmia:Malaltia infecciosa accidental i transitòria, que es difon a un gran nombre de persones d'un territori o regió determinats.

Equador: cercle perpendicular que talla per la meitat els meridians de la Terra al màxim dels paral•lels.

Erupció volcànica: És una emissió violenta en la superfície terrestre o d'un planeta, de materies procedents de l'interior del volcà.

FAO: "Food and AgricultureOrganization", Organització per a l'alimentació i l'Agricultura, és una organització especifica d'ajuda a crear un mon sense gana, realitzar programes per elevar els nivells de nutrició i de vida, millorar l'eficiència de la producció, elaboració, comercialització i distribució dels aliments i productes agropecuaris de granges, boscos i pesques, promovent el desenvolupamen

Fenòmens naturals: són elsfenòmens/esdeveniments que es produeixen a conseqüència de viure al nostre planeta. Són les erupcions, els huracans o la pluja. Són esdeveniments que se succeeixen a la natura.

FIDA: "Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola", una agencia especialitzada de les nacions unides dedicada a promocionar el progrès econòmic dels habitants pobres de zones rurals.

FMI Fons Monetari Internacional....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografía
  • Geografia
  • Geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS