Geogragia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (838 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
3.4 Com treballen les institucions europees i els Estats membres?
3.4.1 Observa el diagrama de la part inferior del poster número 1 i contesta les preguntes següents:
a) Quina mena d’informacióapareix representada en els quadres de color gris del diagrama?
Informació sobre els governs dels estats i les principals institucios de la UE.
b)Quantes hi apareixen i quines són les institucioseuropees representades? En quin color?
Són 4: el consell de la UE, el parlament europeu, la comissió europea i el tribunal de justicia. Estàn representades en color gris.
c)Què resta representat encolor taronja?
Les conseqüencies de les decisions que prenen les diferents institucions europees.
d)I en els requadres de color blau?
Les decisions que prenen.
e)Quina mena de col·laboraciópredomina en la part inferior del diagrama, representada amb un fons de tonalitat blanca?
Col·laboració de tipus intergovernamental.
d) Quina mena de col·laboració entre els Estats membres apareix en unatonalitat progressivament més blavosa?
Col·laboració de tipus supranacional.
3.4.3 Respon si són vertaderes o falses les afirmacions següents
a) El personal de les institucions supranacionalsdefensa els interessos del
conjunt de tots els països i no els del seu propi país d’origen. V
b) El personal de les institucions intergovernamentals pot defensar els
interessos del conjunt de tots elspaïsos, però sobretot vetlla pels del seu
país d’origen. Veritat
c) A les institucions intergovernamentals cada país membre delega una part
de la seva capacitat de decisió. Veritat
d) Si unanormativa nacional divergeix de l’europea, el Tribunal de Justícia
Europeu té competència suficient per garantir l’aplicació de la normativa
europea. Veritat
e) Els governs dels Estats membres perden totala seva sobirania en entrar a
formar part de la Unió. Fals
3.4.4 Llegeix més atentament d’esquerra a dreta el diagrama i contesta les
preguntes següents:
a) Qui estableix els àmbits, assumptes...
tracking img