Geologia: tectonica de plaques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1) Com es diuen els tres tipus de límits de plaques?
Els tres límits de plaques son: convergents, divergents i de cisallament.

2) Observeu alguna relació entre el mapa de la distribució deterratrèmols i el que mostra la situació de les plaques tectòniques?
En cada junta de les plaques litosfèriques hi ha terratrèmols

3) Quina pot ser la causa d’aquesta relació entre les plaquestectòniques i els terratrèmols?
La causa es que en els límits de plaques hi ha sismicitat i vulcanisme.

4) Quina de les plaques és la que sembla moure’s amb més velocitat?
La placa australiana, i lapacifica

5) Per aproximació amb l’estació de medició més pròxima a Menorca, digues a quina velocitat aproximada ens movem i en quin sentit. Digues també si ens alcem o ens enfonsem, i amb quin valoranual.
Ens movem uns 9cm cada any cap a l’est, i ens enfonsem 1cm cada 5anys.

6) (A partir de crucigrama primer) Una discontinuïtat és: es la unió que hi ha entre les diferents capes de la Terra

7)La capa superior de la Terra s'anomena litosfera. Té un gruix d’aproximadament 100km. Està formada per l’escorça i la part superior del mantell superior.

8) L'any 1915, Alfred Wegener va idear lateoria de la deriva continental dels continents. Segons aquesta hipòtesi els continents s'han anat desplaçant al llarg dels temps geològics,
de forma que hi va haver una època en que només existia unsol continent anomenat Pangea.

9) les roques són molt joves vora de la dorsal oceanica i mes velles a mesura que ens l’allunyem; el que vol dir que es van creant a la dorsal. Així s’explica queels continents es separen.

10) A les vores constructives el moviments és de covergent i la formació geològica és .............

11) A les vores destructives el moviment és divergent i lesformacions geològiques són .........

12) La placa africana és de tipus mixta (oceànica o mixta)

13) Les plaques que es troben al Japó tenen un moviment divergent(convergent o divergent)

14) A les...
tracking img