Geologia

Páginas: 11 (2549 palabras) Publicado: 19 de enero de 2012
TECTÓNICA DE PLACAS

ANTECEDENTES

1) Teoría da deriva continental
Hai millóns de anos os continentes non eran tal e como os coñecemos hoxe en día, senón que formaban un único continente chamado Panxea. Desto hai uns 250 millóns de anos. Loxicamente tamén existía un único océano chamado Panthalassa. Trala fragmentación daquel gran continente e un posterior fenómeno de migración (que é o quese coñece como Deriva continental) chegouse á disposición actual dos continentes.
Según Wegener, nun primer momento a Panxea fragmentouse en dous grandes continentes: Laurasia e Gondwana. Estas dúas grandes masas continentais fragmentáronse ata que os continentes acadaron a disposición que presenta hoxe en día. Laurasia deu orixe a América do Norte, Europa e Asia, mientras que Gondwana deulugar a América do Sur, Australia, Antártida, África e India. A distribución actual é duns 65 millóns de anos.

Wegener aportou a súa teoría probas paleontolóxicas, paleoclimáticas, topográficas, e xeolóxicas. A estas probas actualmente podemos engadir as paleomagnéticas. Algúns exemplos:
* Probas paleontolóxicas: Hai grandes coincidencias entre os fósiles atopados en diversos continenteshoxe alonxados, o que parece indicar que un día poideron estar unidos.

* Probas xeolóxicas: Hai continuidades, por exemplo entre e o continente africano e o sudamericano, de minerais e cordilleiras.

* Probas topográficas: Coincidencia das costas de África e América do Sur.
* Probas paleoclimáticas: Probas de que en diversos continentes, incluso a diversas latitudes, houbo unfenómeno climatolóxico (como unha glaciación) na mesma época.

* Probas paleomagnéticas ( posteriores ): É posible saber que os continentes estiveron unidos comprobando cal era a súa posición con respecto ós polos ao estudar o magnetismo das rochas.
A ciencia que estudia a distribución de los continentes no pasado chámase Paleoxeografía.
A deriva dos continentes continua hoxe en día.Posiblemente América do Norte e América do Sur acabaran separándose, e Europa e África achegaranse máis.
INFORMACIÓN: A Panxea non foi o único supercontinente no pasado, houbo outros, como Rodinia. Podedes acceder a esta información en Internet.
Rodinia

Distribución de las masas continentales en el supercontienete Rodinia hace 1.000 m.a..
Rodinia fue un supercontinente que existió hace1.100 millones de años, durante la Era Neoproterozoica y que reunía gran parte de la tierra emergida del planeta. Empezó a fracturarse hace 800 millones de años debido a movimientos magmáticos en la corteza terrestre acompañados por una fuerte actividad volcánica. La existencia de Rodinia se basa en pruebas de paleomagnetismo que permite obtener la paleolatitud de los fragmentos, pero no su longitud,que los geólogos han determinado mediante la comparación de estratos similares, actualmente muy dispersos.
Formación: Rodinia se formó y rompió durante el Neoproterozoico y probablemente existió como un único continente desde hace 1.000 millones de años hasta que comenzó a fragmentar en ocho pequeños continentes hace alrededor de 800 millones de años. Se cree que fue responsable en gran parte delclima frío del Neoproterozoico. Rodinia comenzó a formarse hace alrededor de 1.300 millones de años a partir de tres o cuatro continentes preexistentes, un acontecimiento conocido como la Orogenia Grenville. La ausencia de fósiles con concha o esqueleto y de datos paleomagnéticos fiables hacen el movimiento de los continentes antes en el Precámbrico inciertos. Una posible reconstrucción delanterior supercontiente es Columbia
La existencia de Rodinia se basa en datos paleomagnéticos utilizando datos de las Islas Seychelles, India y de los Montes Grenville, que se formaron durante la Orogenia Grenville y que actualmente se distribuyen en varios continentes. Aunque los detalles están en discusión por los paleogeógrafos, los cratones continentales que formaban parte de Rodinia parecen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geologia
  • Geologia
  • Geologia
  • Geologia
  • Geologia
  • GEOLOGIA
  • geologia
  • geologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS