Geometría espacial catalán

Páginas: 2 (325 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2012
Cilindre: superfície formada pels punts situats a una distància fixa d'una línia recta donada, l'eix del cilindre.
El sòlid tancat per aquesta superfície i per dos plans perpendiculars al'eix també es anomenat cilindre.
Cub: poliedre de sis cares quadrades congruents, sent un dels anomenats sòlids platònics.
Esfera: cos geomètric limitat per una superfície corba tancada elspunts del qual equidisten d'un altre interior anomenat centre de l'esfera.
Prisma: poliedre que consta de dues cares iguals i paral·leles anomenades bases, i de cares laterals que sónparal·lelograms.
Poliedre: cos geomètric que les seves cares són planes i tanquen un volum finit.
Poliedre irregular: Es diu que és un poliedre irregular aquell que té cares o angle desigual.
Aresta: ésen geometria la línia on dues superfícies es troben el límit d'una figura, com la circumferència d'un cercle.
Vèrtex: és el punt on concorren dues o més semirectes que conformen un angle.L'altura d'un objecte o figura geomètrica és una longitud o una distància, usualment vertical o en la direcció de la gravetat
Anomenem cossos geomètrics a les figures que s'han de representar enl'espai tridimensional. Els cossos geomètrics ocupen sempre un espai.
-Per calcular l’àrea d’un prisma, una piràmide, un cilindre o un con, sumem l’àrea lateral i l’àrea de les bases (o de labase si només n’hi ha una)
En un prisma recte, les bases són polígons iguals i les cares laterals són rectangles.
En un cilindre les bases són cercles i el desenvolupament de la superfícielateral és un rectangle que té com a dimensions l’altura del cilindre i el perímetre de la base.
En una piràmide regular, la base és un polígon regular i les cares laterals són trianglesisòsceles iguals.
En un con, la base és un cercle i el desenvolupament de la superfície lateral és un sector circular que té com a radi la generatriu del con i, com a arc, el perímetre de la base.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geometria espacial
  • Geometria espacial
  • Geometría Espacial – Ficha 12 (Repaso Geometría Espacial)
  • Geometría espacial
  • Geometria Plana Y Espacial
  • Geometria espacial
  • GEOMETRIA ESPACIAL
  • resumen geometría espacial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS