Tema 2. La Revolució Industrial
|Enunciats |

1. Transformacions agràries i creixement demogràfic

1. Com s’aprofitaven les terres de conreu en la rotació triennal?

Deixava en repòs una tercera part de la terracultivable.

2. En què consistia el sistema Norfolk? Quins avantatges representava aquest sistema respecte la rotació triennal?

Consisteix en la rotació quadriennal de la sembra:

- cereals

- cultius d’arrel, com naps

-plantes farratgeres (ordi)

- trèvols o alfals, fixadors de nitrogen a la terra

Els avantatges van ser:

- eliminació del guaret

- aportació natural dels elements que necessiten els cultius per créixer adequadament. Aquests elementsels aporten els naps, els trèvols o alfals.

- Va augmentar la producció de farratge amb el que s’alimentava el bestiar i els fems dels animals van millorar la fertilitat de la terra.

- Augment tant de la producció com de laproductivitat

3. Per què els pagesos pobres s’oposaven al tancament dels camps?

Perquè el fet de poder utilitzar les terres publiques era una ajuda per la subsistència dels pagesos que tenien poques terres o no en tenien. Tradicionalment les economiesdomèstiques s’havien ajudat d’aquest bé comú, i amb els enclosures o tancaments, s’acabaven aquests drets i es dificultava la supervivència. Això va afavorir l’èxode rural i la proletarització gradual de grans masses de població.

4. En quinsperíodes hi va haver més tancaments? Per què? Quina relació hi ha entre la promulgació de les lleis de tancament i els preus del blat?

Els períodes en què hi va haver més lleis de tancament són els immediatament posteriors a l’encariment delspreus del blat. Això era així perquè els grans propietaris que adquirien la terra veien la possibilitat de treure profit a la inversió que havien fet.

5. Quina relació s’estableix entre l’augment de la producció agrícola i de la [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2011, 01). Germinal. BuenasTareas.com. Recuperado 01, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Germinal/1428353.html

MLA

"Germinal" BuenasTareas.com. 01 2011. 2011. 01 2011 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Germinal/1428353.html>.

MLA 7

"Germinal." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 01 2011. Web. 01 2011. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Germinal/1428353.html>.

CHICAGO

"Germinal." BuenasTareas.com. 01, 2011. consultado el 01, 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Germinal/1428353.html.