Germinal

Tema 2. La Revolució Industrial
|Enunciats |

1. Transformacions agràries i creixement demogràfic

1. Com s’aprofitaven les terres de conreu en la rotació triennal?Deixava en repòs una tercera part de la terra cultivable.

2. En què consistia el sistema Norfolk? Quins avantatges representava aquest sistema respecte la rotació triennal?

Consisteix en larotació quadriennal de la sembra:

- cereals

- cultius d’arrel, com naps

- plantes farratgeres (ordi)

- trèvols o alfals, fixadors de nitrogen a la terra

Els avantatgesvan ser:

- eliminació del guaret

- aportació natural dels elements que necessiten els cultius per créixer adequadament. Aquests elements els aporten els naps, els trèvols o alfals.- Va augmentar la producció de farratge amb el que s’alimentava el bestiar i els fems dels animals van millorar la fertilitat de la terra.

- Augment tant de la producció com de laproductivitat

3. Per què els pagesos pobres s’oposaven al tancament dels camps?

Perquè el fet de poder utilitzar les terres publiques era una ajuda per la subsistència dels pagesos que tenien poquesterres o no en tenien. Tradicionalment les economies domèstiques s’havien ajudat d’aquest bé comú, i amb els enclosures o tancaments, s’acabaven aquests drets i es dificultava la supervivència. Això vaafavorir l’èxode rural i la proletarització gradual de grans masses de població.

4. En quins períodes hi va haver més tancaments? Per què? Quina relació hi ha entre la promulgació de les lleisde tancament i els preus del blat?

Els períodes en què hi va haver més lleis de tancament són els immediatament posteriors a l’encariment dels preus del blat. Això era així perquè els granspropietaris que adquirien la terra veien la possibilitat de treure profit a la inversió que havien fet.

5. Quina relació s’estableix entre l’augment de la producció agrícola i de la població?...
tracking img