Gestió financera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (707 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI TÈCNIC I ANÀLISI FUNDAMENTAL
Les finances no és la professió més antiga, però si de les recompensades amb major generositat.
Els dos anàlisis que estudiarem serveixen per valorar accions,i per tant saber quan s’han de comprar i quan s’han de vendre per obtenir el màxim benefici, tenint sempre en compte que els preus de les accions són pràcticament impossible de predir.
L’anàlisitècnic consisteix en interpretar gràfics de títols i se’ls coneix com “charistas”. Estudien el passat buscant una pista que indiqui la direcció dels canvis futurs.
Ells veuen el mercat un 10% lògic i un90% psicològic i es tracta d’anticipar-te als moviments dels altres jugadors.
Per contra, els fonamentalistes veuen el mercat un 90% lògic i un 10% psicològic, ells realitzen estimacions de factorscom el creixement d’una companyia, quan valoren el títol de l’empresa miren si es troba per sobre del preu de mercat i si és així s’aconsella a l’inversor que compri.
La majoria d’analistesd’inversions es consideren partidaris dels fondaments.
Què ens diuen els gràfics tan utilitzats pels charistes? Donen informació sobre els beneficis, els dividends i la cotització de les accions de l’empresa enel passat. Els chariestes ni es preocupen del negoci al qual es troba l’empresa mentre tinguin el gràfic. El que fan es traçar dos línies que uneixen les parts superiors i les inferiors creen una menade canal, que perfila la tendència.
Però també existeix la “trampa baixista” que succeeix quan el charista preveu que l’empresa seguirà una prolongada tendència a la baixa i comença a vendre, peròdesprés canvia i puja el valor de l’acció de 22 a 30, per ells es l’excepció que confirma la regle. Hem de deixar clar que el charista és un operador, no un inversor i compra quan els auguris sónfavorables i ven quan són negatius.
La preocupació real dels fundamentalistes resideix en el valor real del títol. Són immuns a l’optimisme i el pessimisme de les multituds i diferencien el preu...