Gestion de recursos humanos

Páginas: 5 (1104 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2010
LA GESTIO DELS RECURSOS HUMANS EN LES ORGANITZACIONS

L’assignatura de GRH presenta quines són les principals politiques de GRH en les organitzacions, quins sistemes s’implanten i quines eines i instruments tècnics s’utilitzen per a la millora organitzativa i el desenvolupament de les persones en les organitzacions.

OBJECTIUS:
Conèixer les principals politiques de GRH en lesorganitzacions, quins sistemes s’implanten i quines eines i instruments tècnics s’utilitzen per a la millora organitzativa i el desenvolupament de les persones en les organitzacions.

ENTORN DE GESTIÓ DELS RH

FONAMENTS DE LA COMPETITIVITAT :

* El capital financer és menys accessible i en pitjors condicions que en el passat recent a causa de la crisis econòmica
* Les estratègies es poden copiar oadaptar
* Les tecnologies cada vegada estan més a l’abast i van en augment
* La vida promig d’un producte comercial o d’un servei és cada vegada més curta
* Les persones esdevenen la base dels avantatges competitius de les empreses i de les organitzacions

CONCLUSIÓ

Els fonaments de la competitivitat són múltiples però darrera de tots aquets factors el que hi ha són persones.Sense planificació i gestió de recursos humans no pot existir una política d’empresa valida i duradora. L’estratègia de RH ha d’estar lligada a l’estratègia empresarial i formar part integra de la gestió estratègica.

Les politiques i practiques de GRH :

* Gestió de l’ocupació
* Gestió de l’aprenentatge
* Gestió del rendiments
* Gestió de la compensació
* Gestió del compromísAquestes politiques estan determinades per l’entorn, per l’estratègia i pel context organitzatiu intern. Les politiques determinen les conductes i els resultats de la GRH, es a dir les 4 C’ s. Que són :

* el compromís
* la competència
* la congruència i
* els costos.

QUESTIONS CLAUS DE LA GRH
Quines persones necessitem ?
Per a fer que? Com ? Quan ? i Quantes ?
Coms’ha de gestionar la relació amb elles?
Trajectòria professional
Contribució
Condicions

ANALISI DE LA SITUACIÓ (VINCULACIO ESTRATEGICA DELS RH)

T’has de demanar :

* Quina és la situació actual?
* Què és proposa?
* Per què es proposa el que es proposa?
* Quin és el col·lectiu potencialment afectat per aquesta proposta?

PLANIFICACIÓ DELS RH
Per planificar bé t’has dedemanar :

* Quins llocs de treball s’han de cobrir? I per què?
* Quantes persones es requereixen?
* Quines persones necessitem?
* Quan es necessiten aquestes persones? Per quan temps? En quina situació?

Concepte de planificació dels RH :

És un procés de gestió orientat a obtenir un avantatge competitiu a través de l’anticipació dels esdeveniments en tot el que es relaciona al’ajustament
Característiques :
Ha de ser dinàmica : el decurs del temps canvia els llocs de treball, les estructures i les persones
Ha de ser flexible : els entorns d’incertesa suposen esdeveniments cada vegada menys previsibles
Ha d’aprofitar les tecnologies

DEFINICIÓ :

És el conjunt de mesures que basant-se en estudis d’antecedents relacionats amb el personal i d’acord amb elsprogrames i les previsions de l’empresa. Aquestes mesures tendeixen a determinar des del punt de vista individual i general les necessitats humanes d’una organització en un termini concret de manera quantitativa i de costos.

La planificació de RH representa l’esforç empresarial per a proveir-se de personal adequat, en el moment oportú, per satisfer les demandes del negoci, que ha anticipat laplanificació corporativa en funció de les estratègies empresarials.

Si desprès de fer la planificació dels RH veiem que necessitem gen llavors hem de veure on podem trobar els recursos humans adients, com podem arribar a ells i com podem esbrinar si tenen o no els coneixements, les habilitats i les competències requerides. Tot això ho farem a la gestió de l’ocupació.

GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Gestión de Recursos Humanos
  • Gestion Del Recurso Humano Por Competencias
  • Gestión estratégica de los recursos humanos
  • Gestion Administrativa De Los Recursos Humanos
  • Gestion De Recursos Humanos
  • Gestion de Recursos Humanos por Competencias a
  • Gestión De Recursos Humanos
  • gestion de recursos humanos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS