Glàndula tiroide

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La glàndula tiroide

Índex
1. Introducció (pàg. 3)
2. Glàndula tiroide (pàg. 4)
3.1 Anatomia (pàg. 5)
3.2 Fisiologia (pàg. 8)
3.3 Embriogènesi (pàg. 11)
3.4 Histologia (pàg. 12)
3. Hormones tiroïdals (pàg. 14)
4.5 Tiroxina (pàg. 16)
4.6 Triiodotironina (pàg. 19)
4. Bioquímica de la tiroide (pàg. 21)
5.7 Substànciesessencials per la síntesi (pàg. 21)
5.8 Transport transmembrana del iodur (pàg. 25)
5.9 Etapes de la síntesi d’hormones tiroïdals (pàg. 27)
5.10 Etapes de secreció de les hormones tiroïdals (pàg.29)
5.11 Transport plasmàtic i distribució de les hormones tiroïdals (pàg. 31)
5.12 Producció extratiroïdal de T3 (pàg. 32)
5.13 Autoregulació tiroïdal (pàg. 34)5.14 Eix tiròtrop (pàg. 35)
5. Malalties (pàg. 37)
6.15 Hipotiroïdisme (pàg. 38)
6.16 Hipertiroïdisme (pàg. 41)
6.17 Goll (pàg. 43)
6.18 Nòduls tiroïdals (pàg. 46)
6.19 Càncer tiroïdal (pàg. 48)
6. Incidència en la població de l’hipotiroïdisme (pàg. 51)
7. Bibliografia (pàg. 60)

1. Introducció
En aquest treball és parla de laglàndula tiroide. És una glàndula que es troba situada en el coll i forma part del sistema endocrí. La seva principal funció és produir un tipus de substàncies conegudes com hormones tiroïdals, que en són dos. Aquestes hormones tenen una funció principal i és la de regular el metabolisme de l’organisme, provocant uns efectes en tot l’ésser a partir de regular diferents metabolismes.

Hi ha diversesmalalties de la glàndula tiroide relacionades amb la producció d’hormones tiroïdals o en els tiròcits, les cèl·lules de tal glàndula. Seguidament es descriuran diverses d’aquestes malalties, els seus efectes, les seves causes i com es solucionen.

Una de les malalties que es definiran és l’hipotiroïdisme. Aquesta malaltia és una de les més comuns. Tot seguit, es troba un apartat on s’analitza laproporció de gent que pateix aquesta infermetat on s’intenta verificar la següent hipòtesi: “L’hipotiroïdisme és una malaltia que, com a conseqüència de diversos factors, és més propens a presentar-se en el gènere femení i en unes edats més avançades, sobretot a partir de la menopausa, és a dir, a partir d’aproximadament els 45 anys”.

El tema d’aquest treball ha estat seleccionat com a resultat deque en la meva família es presenta la malaltia en la que es basa la hipòtesi. Això em va causar una gran curiositat per tal malaltia i saber-ne les causes. Per arribar a aquest coneixement abans he hagut de augmentar el meu coneixement teòric sobre la glàndula tiroide, les hormones tiroïdals i diversos processos que afecten a aquesta part del sistema endocrí. Això va provocar una motivació per aaconseguir un millor coneixement de tot aquest tema per comprendre millor part de la meva família i que els provoca la seva condició.

2. Glàndula tiroide
Rep el seu nom de la paraula grega thyreoeides que significa escut, a causa de la seva forma bilobulada. Fou identificada per primer cop per l’anatomista Thomas Wharton l’any 1695 i descrita en el seu llibre Adenographia. Els italians del’època del Renaixement ja havien documentat tal glàndula, com Leonardo Da Vinci qui ja la va incloure en alguns dels seus dibuixos. L’any 1776, Albrecht von Haller va descriure la tiroide com una glàndula sense conducte. Se li van atribuir diverses funcions imaginatives, incloent-hi la lubricació de la laringe, una reserva de sang pel cervell i un òrgan estètic per millorar la bellesa del collfemení.

Forma part del sistema endocrí i, per tant, segrega un tipus de substàncies anomenades hormones que regulen les funcions corporals.

En la seva superfície s’hi troben unes petites glàndules anomenades glàndules paratiroides. Aquestes glàndules secreten unes hormones anomenades paratiroïdal que es contraposa amb una altra hormona, la calcitonina, que sintetitzen unes cèl·lules que es...