Gopi informecualificación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7519 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

[pic]

Í n d e x

1. Definició General del Projecte 3

1.1 Marc de referència 3
1.2 Terminis establerts 3
1.3 Cicle de vida i eines per a l’estimació de costos i planificació 3
1.4 Anàlisi dels recursos 4
1.4.1 Recursos existents 4
1.4.2 Necessitats de nous recursos 4
1.5 Aspectes generals del nou sistema 5
1.5.1 Disseny de la base de dades6
1.5.2. Perfils d’usuari 7
1.6. Versió en diferents idiomes 7
1.7. Altres consideracions 7

2. Estructura del projecte i descomposició en activitats 8

2.1. Estructura del projecte 8
2.2 Descomposició en activitats 8

3. Estimació d’esforç 9

3.1. Estimació de cada activitat 9
3.2 Estimació per tipus de recurs 10
3.3 Estimació d’esforç d’activitat de construcció deprogramari 10
3.3.1.Definició dels paràmetres d’estimació 11
3.3.2. Punts de funció i estimació d’esforç (persona/mes) de cada subsistema 13
3.3.2.1. Subsistema de definició de costos de transport 13
3.3.2.2. Subsistema de gestió fulls de ruta 15
3.3.2.3. Subsistema de Facturació Transportista 18
3.3.2.4.Subsistema d’informes 20
3.3.2.5. Subsistema demanteniment d’incidències 22
3.3.2.6. Subsistema d’administració de l’aplicació 24
3.3.3.Resum i anàlisi de les dades generades pel Costar 26

4. Planificació temporal del projecte 28

4.1 Definició de la Jornada Laboral 28
4.2 Calendari per al desenvolupament del projecte 28
4.3 Equip del projecte 28
4.4 Planificació temporal 29
4.4.1 Precedències de les activitats 294.4.2 Precedències de les activitats de construcció de programari 29
4.4.3 Planificació proposada 30
4.4.3 Camí Crític 34
4.4.4 Fites de Control 35

5. Pressupost del projecte 36

6. Full de resum del projecte 37

Definició General del Projecte

1 1.1 Marc de referència

El projecte “Gestió de Transport” constitueix una iniciativa clau per millorar la gestió deltransport de les comandes que s’han de lliurar als clients i satisfer necessitats de control de l’empresa Fruit, S.A. Actualment aquesta gestió es realitza de forma totalment manual el que comporta duplicació d’informació, un accés deficient a la informació i impossibilitat de conèixer el marge mensual de la companyia, entre d’altres problemes.

Es pretén realitzar un programari que permeti alscol·laboradors de Fruit, S.A. millorar el procés de la gestió de transport, principalment dels comercials i del responsable de magatzem, en cadascuna de les seves tasques. Així mateix ha de proveir un sistema d’informació que faciliti l’entrada i la gestió del transport, i ha de facilitar als col·laboradors informació sobre els transports a realitzar, els costos associats als mateixos, i la facturacióassociada.

Després de la lectura acurada de l’informe de definició, en què es marquen els objectius, abast, funcionalitat i altres aspectes del projecte, considerem que tenim dades necessàries per a confeccionar una primera avaluació global de la càrrega necessària per a la realització del projecte obtenint uns informes d’estimació d’esforç i d’estimació econòmica del projecte.

2 1.2 Terminisestablerts

La planificació d’aquest projecte i l’estimació de l’esforç es basen en els terminis establerts, de manera que tindrem, com a dades importants i de referència :

▪ Data inici del projecte : 1 setmana després del lliurament del informe de qualificació. Aquest informe es lliura en data 16/05/2005. Per tant la data d’inici del projecte planificada és el dia dilluns 23/05/2005.▪ Data sistema en explotació : 3 d’octubre considerant els canvis sol·licitats per FRUIT,S.A..

3

4

5 1.3 Cicle de vida i eines per a l’estimació de costos i planificació

Per aconseguir una estimació ajustada del volum de treball i una planificació el més realista possible, hem cregut convenient utilitzar el cicle de vida en cascada per tal de desenvolupar el nou sistema....
tracking img