Grafische industrie in nederland

Páginas: 7 (1537 palabras) Publicado: 27 de enero de 2012
‘Nederlandse overheid koopt vanaf 2010 alleen nog honderd procent duurzaam drukwerk’

Een nieuwe strategie voor Europa

Europa is de bakermat van het moderne drukken. Toch maakt de Europese Commissie zich zorgen. De Europese grafische industrie bestaat namelijk voornamelijk uit ondernemingen, veelal familiebedrijven, met minder dan 20 medewerkers: ‘Kleine bedrijven zijn onvoldoende in staatte investeren in innovatie.’ Consolidatie en nationale en internationale samenwerking moet de Europese concurrentiepositie op de wereldmarkt verstevigen.

De grafische industrie in de 27 lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland telt volgens recente cijfers van Intergraf zo’n 130.000 bedrijven, die met 870.000 medewerkers in totaal rond de 100 miljard euro omzetten. Ongeveer 85procent van deze bedrijven telt minder dan 20 werknemers. Bijvoorbeeld in Nederland ligt de gemiddelde bedrijfsgrootte op 15 medewerkers; slechts zo’n 50 bedrijven, vooral drukkerijen, tellen er meer dan 100.
Binnen de EU zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Spanje en Nederland verantwoordelijk voor 80 procent van de totale Europese omzet. In deze kopgroep bevindtzich ruim 70 procent van alle grafische bedrijven. Zij bieden werk aan 80 procent van alle grafische medewerkers in Europa.

Kansen en uitdagingen
Ondanks, of misschien ook wel juist dankzij, de grote fragmentatie kan Europa bogen op een veelzijdige en allesomvattende grafische industrie.
Het eind vorig jaar verschenen EC-rapport ‘Competitiveness of the European Graphic Industry’ * (gebaseerdop onderzoek door Ernst&Young in samenwerking met Intergraf) beschrijft de kansen en uitdagingen voor de Europese grafische industrie. Het rapport roemt bijvoorbeeld de moderne en efficiënte productiefaciliteiten van Europese grafische bedrijven: ‘Dankzij enorme investeringen en de inzet van IT kunnen ze blijven concurreren.’

Bakermat
Ook loopt Europa, ‘als bakermat van het moderne drukken’,voorop als het gaat om instituten die zich specifiek op onderzoek en innovatie in de druktechniek richten.
En de Europese Commissie ziet ook in de eigen strenge Europese regelgeving een belangrijke onderscheidende factor: ‘Dankzij de regelgeving voert de industrie een wereldwijd toonaangevend milieubeleid. En omdat onze wetten vrijwel overal als referentie gelden voor grafische bedrijven, kunnenEuropese drukkers wereldwijd aan alle milieueisen voldoen.’

Consolidatie MKB
Om optimaal van deze sterke punten te kunnen profiteren is een herstructurering van de grafische industrie noodzakelijk, op landelijk en op Europees niveau. Volgens het rapport hebben de grote spelers al een behoorlijke consolidatieslag gemaakt, en is het nu de beurt aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). En gezien desamenstelling van de industrie betreft dat dus zo’n 85 procent van alle bedrijven.
‘Het ontbreekt de kleine familiebedrijven aan financiële mogelijkheden om aan een strategische lange termijn visie te werken. Daardoor komt effectieve samenwerking tussen verschillende bedrijven maar zeer moeizaam op gang. Iedereen is vooral bezig met concurrentie dicht bij huis, zonder oog voor de ontwikkelingenbuiten de grenzen en op wereldschaal.’

Samen sterker
‘Ook is er nauwelijks ruimte om te investeren in iets anders dan productieapparatuur, zoals bijvoorbeeld eigen R&D of marketing. Het geld wordt vooral gestoken in meer productiecapaciteit. Behalve overcapaciteit en onderbezetting levert dat ook nog eens weinig onderscheidend vermogen in de markt op, zodat de slag vooral moet worden gewonnenop prijs.’
Kleine bedrijven zouden samen sterker moeten staan, ook al omdat die concentratie bij klanten en leveranciers wél plaatsvindt waardoor zij hun onderhandelingspositie verstevigen. Lagere verkoopprijzen en hogere inkoopprijzen leiden voor de grafische ondernemer tot krimpende marges. ‘Er ontstaat dan een vicieuze cirkel, doordat er meestal wordt gereageerd met de aanschaf van nieuwe...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • bachiller de in, en industria alimentaria
  • The Competitive Advantage of Firms in Global Industries
  • Sonido In
  • la in
  • Que es in
  • IN
  • in
  • Industrias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS