Grecia clasica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1994 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL MON CLÀSSIC

Exercici 2.1

Preguntes:
a) Observeu aquest conjunt escultòric, quins personatges representa? Quin paper tingueren a l’Atenes arcaica? Per què, posteriorment, se’ls va enaltir fins el punt de dedicar-los estàtues honorífiques?

Aristogito i Harmodi van ser els dos tiranicides que van assassinar a Hiparco, germà de Hippies i fill de Pisistrat. La història és de l’any 514 aC.Harmodius va ser fidel a l’amor d’Aritogiton, però Harmoni no va acceptar ser refusat i va ridiculitzar als amants en acte públic. Aristogitó va prometre venjar els insults organitzant un complot, però va ser traït per un dels seus conspiradors. Temorós d’haver sigut descobert, decideix separar-se d’Harmonius per no implicar-lo, però quan aquest va quedar-se sol va ser assassinat i Aristigitóva quedar presoner i torturat per que revelés el nom dels conspiradors contra el tirà, no va confessar i Hippies el va matar.

Els amants Aristogitó i Harmodi van organitzar un complot per assassinar els dos germans, però en l’atemptat només va morir Hiparco. El seu germà Hippies va venjar la seva mort assassinant a Harmoni i torturant a Aristogitó fins que va delatar els noms dels seuscòmplices.

Els dos amants van ser venerats pel poble grec i considerats com herois i màrtirs de la llibertat, la prova va ser les dues estàtues alçades en el seu honor. La ciutat d’Atenes no va oblidar que Aristogitó va ser un valent rendint-li els honors, i aquest fet ha servit d’exemple per tots els atenesos.

b) Expliqueu els inicis, caracterísques principals i l’evolució de la tirannía a Atenes.Quins us sembla que foren els motius principals que conduiren a aquest règim de govern? Un cop llegit el mòdul i els document que us adjuntem, quina valoració donaríeu al govern de
Pisístrat?

La tirania és la forma de govern característica dels segles VII –VI a C. com a conseqüència de l’expansió marítima. Era el vincle al desequilibri social, els conflictes ocasionats durant els segles VIIi VI aC. Era un règim polític basat en el poder personal del tirà que assumeix totes les funcions del govern. Destrueix el regim aristocràtic i els quadres socials imposats per l’aristocràcia. L’evolució socioeconòmica jugava contra la societat tradicional que les reformes dels legisladors volien salvar. La colonització va propiciar un augment considerable de les relacions comercials. Les ciutatsaugmenten la producció artesanal per satisfer el comerç perquè l’agricultura ja no era una font de riquesa. A aquests nous rics se’ls encomana, a més de la defensa de la ciutat, tasca fins ara reservada a la noblesa. En efecte, la tàctica militar ha canviat i l’aristocràcia ja no és el nervi de l’exèrcit. Ara ja no és una lluita de nobles davant noble.

Les causes eren diverses: de vegades eltirà s’apropiava del poder, com és el cas de Pisistrat; i d’altres eren rivalitats entre famílies aristocràtiques.

La tirania era una emanació de l’aristocràcia i a la vegada una reacció contra ella, apareix en les ciutats més riques i evolucionades generant un període d’esplendor i presentant una sèrie de canvis que passaven d’una ciutat a una altre. El tirà apareix sempre com un usurpador quesubstitueix les antigues institucions, aquest fet era vist com il·legítim dins el context aristocràtic, però era una manifestació de poder i força. No oblidem que el concepte era molt diferent del que tindríem en l’actualitat..

El govern de Pisistrat va apoderar-se d’Atenes afirmant el màxim el seu poder, així Atenes va conèixer la instauració de la tirania. Confiscava les terres delsaristòcrates per distribuir-los entre els camperols. La seva activitat política anava dirigida contra la aristocràcia afavorint als pobres. Va ser expulsat d’Atenes sis anys desprès d’estar al poder. Va gaudir de relacions amistoses amb altres estats grecs, no va proposar-se promulgar noves lleis, era bondadós i humanitari. Proveïa diners als pobres per que poguessin alimentar-se mentre treballaven...
tracking img